Constituït el Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi per a la legislatura 2019-2023

29/07/2019 - 13:17

Eva Parera i Escrichs (Barcelona pel Canvi), proposada per a la Presidència del Consell

El passat 25 de juliol en sessió extraordinària del Consell del Districte, va tenir lloc l’acte de constitució del nou Consell i l’elecció de la candidata a presidenta del Consell, que haurà de ser ratificada per l’alcaldessa per a la seva aprovació final.

L’acte es va iniciar amb el jurament/promesa per part dels consellers i conselleres que composaran el Consell del Districte durant aquesta legislatura, i que representen el pes que ha tingut cada grup polític a les eleccions municipals.

El nou Consell Municipal del Districte de Sarrià – Sant Gervasi queda composat per:

Barcelona en Comú:
Cristina Cardona Altés
Llorenç Sena González

Partit dels Socialistes de Catalunya:
Blas Navalón Fernández
César Millán Marfil
Maria Celia Martínez Pujol

Esquerra Repúblicana de Catalunya:
Mercè Amat Riera
Alícia Cercós Vega
Joan Teixidor Passola
Nil Font Cuesta

Junts per Catalunya:
Montse Martín Vivas
Pol Lliró Tey
Montse Cantín Mas
Álvaro Baena Clapés

Ciutadans:
Pedro Miret Betanzos
Eva Eladi Mas
Jordi Obón Cabré

Barcelona pel Canvi:
Albert Guivernau Molina
Òscar Benítez Bernal

Partit Popular:
Isaac – Iván Martín Salvà

Durant l’acte també es va dur a terme l’elecció de Eva Parera i Escrichs (Barcelona pel Canvi) com a candidata a la Presidència del Consell. Durant els propers dies l’alcaldessa haurà de ratificar l’elecció i dur a terme el nomenament.