Es presenta el projecte Generaccions

29/11/2018 - 10:12

Societat. Es tracta d'una prova pilot d'acció comunitària en la que hi col·laboren residències geriàtriques, escoles i el CAP.

El dimarts 27 de novembre, el Centre Cívic de Sarrià va acollir la presentació del Projecte Generaccions a les escoles i a les residències del barri de Sarrià.

El projecte Generaccions, es una prova pilot, que pretén ser una acció comunitària a Sarrià – Sant Gervasi en què col·laboren l’entorn social (residències geriàtriques), l’educatiu (escoles) i el sanitari (CAP).

Consisteix en l’organització d’una visita setmanal a una residència geriàtrica, seguint una metodologia sistematitzada, per part dels alumnes de 4t i 6è de primària i 2n, 3r i 4t d’ESO de les escoles participants. Inicialment es preveu desenvolupar la prova pilot en la zona d’influència del CAP Sarrià per, posteriorment, anar-ho estenent a la resta del districte.

Per als residents, la visita de l’alumnat té un gran impacte emocional i millora el seu estat de salut tant físic i psicològic, alhora que tenen l’oportunitat d’aportar la seva saviesa i la seva experiència per enriquir l’educació de l’alumat.  Alhora, l’alumnat pren consciència de la realitat de la gent gran: en una societat cada vegada més envellida, els futurs ciutadans han d’estar més sensibilitzats envers aquest col·lectiu. En aquest sentit, el projecte busca que els alumnes esdevinguin ciutadans crítics, compromesos, i que participin i s’impliquin en la millora de la societat en què viuen.

Per altra banda, aquest projecte s’avança en certa manera al Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, ja que a partir del curs 2019-2020 s’implementarà el Servei comunitari de caràcter obligatori pels alumnes de tercer i quart d’ESO.

Aquest projecte també està en sintonia amb l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment, recentment enllestida per l’Ajuntament de Barcelona, i que posa èmfasi en la convivència intergeneracional i el dret a la ciutat al llarg de la vida.