Ferrocarrils renova la via entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià

20/10/2021 - 13:37

Obres. FGC programa durant dos caps de setmana els treballs amb afectació al servei i a la via pública per minimitzar l’impacte en les persones usuàries

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) realitzarà treballs de millora a la via entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià. Concretament, en aquest tram de 378 metres s’instal·laran noves vies en placa formigonada per tal de millorar la fiabilitat de les circulacions. A més, la renovació d’aquest tram de via permetrà guanyar agilitat i rapidesa en l’execució de maniobres i millorar així la capacitat de resposta davant possibles incidències en el servei.

Afectacions dels treballs en el servei durant dos caps de setmana
Els treballs de renovació de via començaran el dissabte 23 d’octubre i s’allargaran fins al febrer del 2022. Algunes fases d’aquests treballs tindran afectacions al servei de la línia Barcelona-Vallès, concretament durant dos caps de setmana del mes d’octubre.
Així, les afectacions programades en el servei seran:

 • Dissabte, 23; i diumenge, 24 d’octubre:
  • Les línies L6 Sarrià i L12 Reina Elisenda romandran fora de servei.
  • Els trens de les línies S1 Terrassa i S2 Sabadell pararan a totes les estacions de la línia Barcelona-Vallès i cobriran d’aquesta manera el servei de les estacions de la línia L6.
  • Les persones usuàries de la línia L12 podran utilitzar com a alternativa el servei del bus número 68 i de la línia N7 de NitBus.
  • Es mantindran els horaris habituals de les línies S1, S2 i L7.
 • Dissabte, 30; i diumenge, 31 d’octubre; i dilluns, 1 de novembre:
  • Servei alternatiu per carretera amb autobús entres les estacions de La
  Bonanova i Sarrià.
  • Els trens que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa Nacions Unides
  i Sabadell Parc del Nord mantindran els seus horaris habituals.
  • Els trens que circulin entre les estacions de La Bonanova i Pl. Catalunya
  modificaran els seus horaris habituals, per la qual cosa caldrà consultar
  prèviament els horaris que estaran disponibles al cercador del web i de l’app
  d’FGC i a les vitrines de les estacions.
  • La línia L12 Reina Elisenda romandrà fora de servei. Les persones usuàries
  d’aquesta línia podran utilitzar com a alternativa el servei del bus número 68
  i de la línia N7 de NitBus.

Afectacions acústiques
Les principals afectacions de les obres a nivell de carrer són:

 • Àrea de Sarrià: aquesta zona que es troba al carrer Via Augusta amb el carrer Vergós, al costat de les oficines d’FGC. S’ocupa una part de la vorera i per les nits un carril per poder estacionar el camió formigonera. En aquest punt el soroll que es produirà serà el del camió i el de la bomba estàtica per bombejar el formigó, en horari nocturn.
 • Àrea de les Tres Torres: compren les boques d’accés a l’estació de Tres Torres que serviran de punt d’entrada de formigó per l’altra punta de l’obra. S’ocupa una petita part de vorera i per les nits un carril per estacionar el camió formigonera. En aquest punt el soroll que es produirà serà el del camió i el de la bomba estàtica per bombejar el formigó, en horari nocturn.
 •  Àrea de Pou de Muntaner: aquesta zona compren la vorera al voltant del pou d’accés ubicat al carrer Via Augusta amb Vallmajor. S’ocupa part de vorera deixant pas per vianants. En aquest punt el soroll que es produirà serà el de retirada de material provinent de la renovació de via i la seva càrrega en contenidors així com el de camions. Aquest soroll serà en horari diürn principalment.

Mesures correctores i pla de vigilància
Per minimitzar la immissió sonora s’estableix com a mesura correctora la col·locació de barreres acústiques al tancament perimetral del pou de Muntaner de manera permanent, i barreres en forma de U en planta al voltant de les bombes estàtiques de formigonat als punts de Sarrià i Tres Torres durant les nits.

A més a més, durant l’execució de les obres es muntaran tres sonòmetres per monitoritzar en continu els nivells sonors que es produeixin.

Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica
S’ha demanat formalment a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya la suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica durant les obres ja que, segons l’estudi acústic que s’ha redactat per aquestes obres, es preveu superar els llindars de qualitat acústica amb les activitats planificades.