Ampliació de l’estacionament regulat de la Zona 14

30/01/2019 - 12:50

AREA. S'incorporen a la Zona 14 d'AREA les persones residents als carrers compresos entre els c. de Margenat, Anglí, Terré, Benedetti, Marquesa de Villalonga, Planella, Munner, Esperança i Iradier.

S’incorporen a la Zona 14 d’AREA les persones residents als carrers compresos entre els carrers de Margenat, d’Anglí (des del c. de Margenat fins al c. de Terré), de Terré, de Benedetti, de la Marquesa de Villalonga, de Planella (fins a la cantonada amb el c. de Sant Joan de la Salle), de Munner, de l’Esperança i d’Iradier (entre els c. de l’Esperança i de Margenat), del districte de Sarrià – Sant Gervasi. La data d'enviament de les targetes d’AREA acreditatives es durà a terme durant la segona quinzena de febrer.

A partir del 4 de febrer s’inicien els treballs de senyalització per a la implementació de l’ampliació de la Zona 14 al districte de Sarrià – Sant Gervasi. Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada als carrers compresos dins dels límits formats pels carrers de Margenat, d’Anglí (des del c. de Margenat fins al c. de Terré), de Terré, de Benedetti, de la Marquesa de Villalonga, de Planella (fins a la cantonada amb el c. de Sant Joan de la Salle), de Munner, de l’Esperança i d’Iradier (entre els c. de l’Esperança i de Margenat), per tal que el veïnat tingui prioritat a l’hora d’aparcar, i passaran a formar part de la Zona 14.

Aquesta acció d’ampliació de la Zona 14 és una resposta als suggeriments que les veïnes i veïns han fet arribar pels diferents canals i a la petició traslladada pel mateix Districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són places Verdes (estacionament mixt resident i forà) i s’identifiquen amb pintura verda. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament de les persones residents, els vehicles de les no residents a la Zona 14 només podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent.

Informació a les persones residents i data operativa de posada en marxa

Totes les persones residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 14. Així, durant els dies vinents, les veïnes i veïns de les zones ampliades rebran als seus domicilis una carta amb la targeta d’AREA que els acreditarà per gaudir dels drets d’aparcament com a resident a la Zona 14, informació relativa a la seva zona de resident i un full de mà informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que les persones usuàries utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del personal de vigilància i, per tant, no és necessària la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle.

Així mateix, per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que les persones usuàries utilitzin el servei apparkB de l’aplicació smou. Aquest servei permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del personal de vigilància i, per tant, tampoc és necessària la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Calendari

  • 04/02-13/02: presenyalització vertical al carrer indicant les dates en què no es podrà aparcar per obres a cada carrer.
  • 14/02-01/03: actuació de senyalització horitzontal (pintura plaça verda a la calçada), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.
  • 18/02-22/02: enviament postal de les targetes d’AREA a les veïnes i veïns.
  • 04/03: activació de les zones ampliades de la Zona 14.

Per a més informació i descàrrega d’aplicacions d’AREA:

barcelona.cat/AREAestacionament