Nova zona de càrrega i descàrrega i 17 places d’aparcament de motos al carrer de Sant Elies

01/07/2020 - 15:05

Mobilitat i transport. Ha començat la senyalització de la nova zona de càrrega i descàrrega i els 17 estacionaments de motocicletes del carrer de Sant Elies entre els carrers de Brusi i de Balmes.

El carrer de Sant Elies guanya espai de càrrega i descàrrega i aparcament de motos. A més, el tram comprès entre els carrers d’Alfons XII i de Balmes passa de tenir tres carrils de gir a tenir-ne dos.

En finalitzar les obres de senyalització el carrer de Sant Elies en el tram entre els carrers de Brusi i de Balmes, quedarà configurats de la següent manera:

  • Es senyalitzen dues zones de càrrega i descàrrega que donaran servei als carrers de Brusi i  de Balmes.
  • Es marquen dues zones d’estacionament de motos, amb un total de 17 places.
  • El carrer de Sant Elies, en el tram entre Alfons XII i Balmes, passa de tenir 3 carrils a tenir-ne 2.

Amb aquestes actuacions es resolen tres demandes del veïnat:

  • La reducció de la velocitat dels cotxes, ja que es tractava d’un carril de circulació molt ample, de 6 metres. Ara el tram entre els carrers de Brusi i d’Alfons XII passarà a tenir-ne 4.
  • La necessitat d’una zona de càrrega i descàrrega i evitar les parades irregulars.
  • L’estacionament de motos a la zona.