Pacificació del carrer de Ballester i el seu entorn a la cruïlla amb l’avinguda de la República Argentina

29/07/2020 - 14:23

Obres. Per evitar que el trànsit rodat utilitzi el carrer de Ballester com a drecera per arribar a la ronda del General Mitre, el dia 3 d’agost comencen les obres de pacificació de l’entorn.

Per evitar que el trànsit rodat utilitzi el carrer de Ballester com a drecera per arribar a la ronda del General Mitre, el dia 3 d’agost comencen les obres de pacificació de l’entorn. S’instal·larà una vorera passant a l’avinguda de la República Argentina intersecció amb el carrer d’Escipió i una cruïlla elevada entre els carrers de Ferran Puig i d’Escipió. A més, es canviarà el sentit dels carrers de Ballester i d’Escipió entre l’avinguda de la República Argentina i el carrer de Ferran Puig.

Com a resposta a una petició veïnal i després d’examinar els resultats d’un estudi de l’impacte del trànsit rodat a la zona, l’Ajuntament de Barcelona comença les obres de pacificació del carrer de Ballester a la cruïlla amb l’avinguda de la República Argentina. Així doncs:

 • Es construirà una vorera passant en plataforma única amb prioritat per als vianants al carrer d’Escipió, cruïlla amb l’avinguda de la República Argentina
 • S’instal·larà una cruïlla elevada entre els carrers de Ferran Puig i d’Escipió
 • Es canviarà de sentit els trams compresos entre l’avinguda de la República Argentina i el carrer de Ferran Puig, dels carrers:
  • Carrer de Ballester
  • Carrer d’Escipió

Una cruïlla elevada i una vorera passant per pacificar l’entorn

Per millorar el passeig dels vianants i frenar la circulació de vehicles, s’instal·larà una vorera passant que unirà la cantonada mar i muntanya del carrer d’Escipió a la intersecció amb l’avinguda de la República Argentina i donarà prioritat als vianants. Amb aquesta intervenció és dificulta el gir i es contribueix a què el trànsit continuï cap a la plaça de Lesseps. La superfície estimada de la nova vorera és de 40 m2 i el cost aproximat per metre quadrat és de 200 euros.

D’altra banda, per alentir el trànsit i millorar la seguretat dels vianants s’elevarà la cruïlla entre els carrers de Ferran Puig i d’Escipió.

Actuacions que afectaran la mobilitat els propers dies

Del 3 a l’11 d’agost:

 • Degut a l’elevació de la cruïlla dels carrers de Ferran Puig i d’Escipió, es tallarà la circulació
 • Desviament pels carrers d’Homer, de Manacor i l’avinguda de la República Argentina
 • El tram del carrer d’Escipió entre l’avinguda de la República Argentina i el carrer de Costa es canviarà de sentit per permetre l’entrada als veïns
 • Els veïns dels carrers d’Escipió i de Ferran Puig en els trams adjacents a la cruïlla accediran en atzucac, es garantirà un itinerari segur

Del 12 al 25 d’agost:

 • Execució de la vorera passant a la cruïlla de l’avinguda de la República Argentina, intersecció amb el carrer d’Escipió.
 • El carrer d’Escipió es tallarà al trànsit rodat des de l’avinguda de la República Argentina.
 • L’accés dels veïns a aquest tram del carrer d’Escipió es realitzarà en atzucac, es garantirà un itinerari segur.
 • S’ocuparà el carril de serveis de l’avinguda de la República Argentina a l’entorn de la cruïlla amb el carrer d’Escipió.

Canvi de sentit de circulació dels carrers de Ballester i d’Escipió

Amb l’objectiu de reduir el trànsit i els sorolls i millorar la sensació de seguretat al carrer de Ballester, es canviarà el sentit dels carrers de la zona a partir del dia 26 d’agost. El canvi de sentit afectarà als trams de:

 • Carrer de Ballester, des de l’avinguda de la República Argentina al carrer de Ferran Puig
 • Carrer d’Escipió, entre l’avinguda de la República Argentina i el carrer de Ferran Puig

Per a dur a terme aquesta actuació s’haurà de modificar la senyalització vertical i horitzontal dels carrers de Ballester i d’Escipió i es traslladaran i modificaran les fases dels semàfors.

Resposta a una reivindicació veïnal

Davant la petició del veïnat, que havia recollit més de 500 signatures i s’havia posat en contacte amb el districte de Sarrià – Sant Gervasi, l’Ajuntament de Barcelona va fer un estudi que va revelar que més de 5.500 vehicles, la majoria per sobre del límit de velocitat establert (30 km/h), passaven diàriament pel carrer de Ballester. Com a primera mesura d’urgència es va eliminar el cartell que senyalitzava el carrer com a drecera per accedir a la ronda de General Mitre des de l’avinguda de República Argentina i des de Gràcia. També es va prohibir l’entrada de camions de gran tonatge al carrer.

Amb la creació de vies molt més amigables amb pel veïnat, s’arriba a una solució de consens amb el veïnat i s’aposta una vegada més per la reducció de l’ús del vehicle privat i per la reducció de la contaminació.

Plans de futur

La reforma integral de l’entorn del carrer de Ballester que es durà a terme més endavant, amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, segons contempla el PIM (Pla d’Inversions Municipal 2020-2023) permetrà ampliar voreres, endreçar places d’estacionament, millorar la il·luminació i els serveis, soterrar les línies aèries i instal·lar-hi arbrat entre d’altres mesures.

Inici: 3 d’agost

Data prevista de finalització: 25 d’agost

Data d’inici del nou sentit de circulació: 26 d’agost