El carrer Major de Sarrià es reconverteix per protegir els itineraris escolars

10/09/2021 - 10:21

Seguretat. A partir del 13 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, es limitarà novament la circulació de vehicles.

A partir del 13 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, es limitarà novament la circulació de vehicles en el tram dels carrers de Major de Sarrià i de l’Avió Plus Ultra, des del passeig de la Bonanova.

L’horari de l’actuació serà de dilluns a divendres, de 8 a 9 h i de 16 a 17 hores.

També, en aquests horaris, el carrer de Ramon Miquel i Planas quedarà de sentit únic en direcció Besós, entre els carrers de Sol i Padrís i Major de Sarrià.

Els únics vehicles autoritzats per circular-hi en aquest horari seran de veïns i residents als carrers de la zona restringida.

De cara a finals de setembre, s’activarà l’actuació definitiva:

  • La circulació de vehicles al carrer Major de Sarrià i zona d’influència quedarà prohibida, excepte a vehicles que efectuïn maniobres de càrrega i descàrrega (de dilluns a divendres de 9 a 12 h), autobusos i vehicles autoritzats (veïns i residents dels carrers de la zona de circulació restringida).
  • S’eliminarà el carril de circulació sentit Llobregat del carrer de Ramon Miquel i Planas (entre el carrer Major de Sarrià i el carrer de Sol i Padrís). Aquest tram de carrer es convertirà en un carrer de sentit únic Llobregat-Besós. També se substituirà per una zona de càrrega i descàrrega, estacionament per a motos i contenidors de residus. L’horari d’aquesta zona de càrrega i descàrrega serà 8 a 20 h.
  •  Els accessos a l’Escola Sagrat Cor de Sarrià es podran realitzar pel carrer de Ràfols, per accedir al recinte de l’escola; i pel carrer de Ramon Miquel i Planas, i desviant-se pel carrer del Sagrat Cor.

Aquests trams de carrer, preferents per als vianants, són molt utilitzats en el desplaçament dels infants en edat escolar per anar a les escoles de la zona. La mesura es pren com a resposta a les queixes veïnals d’excés de trànsit rodat en dues zones pacificades i per l’alt risc d’accidentalitat pel volum de vianants que hi circulen.