La recollida selectiva porta a porta ja és a prop a Sarrià

10/01/2018 - 15:30

Medi ambient. A partir del 19 de febrer, els veïns i veïnes del casc antic de Sarrià podran gaudir de la recollida selectiva de residus porta a porta.

Els veïns i veïnes del casc antic de Sarrià ja estan rebent al domicili la visita dels informadors ambientals que expliquen com funcionarà el nou sistema de residus porta a porta, així com les avantatges que comporta.

La implantació del sistema de recollida porta a porta a un barri de la ciutat permet enriquir el ventall de sistemes de recollida actualment existent (recollida amb contenidors, recollida amb pneumàtica, etc.) amb un nou sistema que està demostrat que permet assolir millors nivells de reciclatge.

El sistema de recollida suposa una millora de la qualitat de l’espai públic pels veïns; carrers i places més nets, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis), millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll atès que hi ha tres dies que no hi ha recollida al barri, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, entre d’altres.

El Casc Antic de Sarrià (Sarrià Vell), per la seva configuració territorial, i amb 8.500 habitants, presenta un escenari idoni per fer el desplegament del primer sistema de recollida selectiva de residus porta a porta de tota la ciutat. Els resultats esperats permetran estalviar molts materials, aigua i energia.

L’experiència s’emmarca en l’Estratègia Residu Zero municipal i respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià i altres entitats i és un dels projectes impulsats pel Compromís pel Clima. La col·laboració del veïnat de Sarrià Vell serà clau per a aconseguir uns resultats òptims.

L’experiència pionera del casc antic de Sarrià serà una referència i un exemple per a la resta de barris de Barcelona amb característiques comunes on hi hagi demanda d’implantar aquest sistema. L’objectiu és fer un salt endavant en la recollida selectiva i passar del 36% de reciclatge a uns nivells propers al 60%, tal i com es planteja a l’estratègia Residu Zero de Barcelona.

Funcionament del nou sistema i dies de recollida del sistema Porta a Porta

Els residus que es generen a les llars són separats prèviament i dipositats al carrer segons el model de recollida instaurat que consisteix en: Residus orgànics inclouen les restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o marisc, paper de cuina, etc… (cubell o bujol marró), Reciclables (plàstics + metalls): garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, paelles, etc… (bossa groga), Envasos de vidre inclouen les ampolles, pots de vidre, etc…(contenidor verd), Paper i cartró inclouen les caixes de cartró, diaris, revistes, etc… (lligat o en bossa), Rebuig per les burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc… (bossa gris), i els Residus sanitaris per a bolquers, compreses, excrements d’animals, etc… (bossa)

Els dies de recollida del sistema Porta a Porta es realitzarà els dilluns, dimecres, divendres i diumenges (els mobles, els dimarts), en horari de 20 a 22 h. Per als dies sense recollida s’habilitaran tres àrees d’emergència per dipositar els residus en cas de necessitat urgent localitzats a la plaça Artós, de les 8 a les 10 hores; a la plaça Sant Vicenç, de les 10.30 a les 12 hores, i a la plaça Consell de la Vila, de les 12.15 a les 13.45 h.