Afectacions al carrer de Tuset per la instal·lació d'una marquesina

20/07/2020 - 14:17

Urbanisme i infraestructures. Entre els dies 27 i 30 de juliol, s'instal·larà una marquesina metàl·lica per protegir els vianants i els ciclistes de les obres de rehabilitació de l’edifici del carrer de Tuset, 13.

Del 27 al 30 de juliol, en horari de 8 a 18h, es durà a terme la instal·lació d'una marquesina metàl·lica per protegir els vianants i els ciclistes de les obres de rehabilitació de l’edifici situat al carrer de Tuset, 13, al costat Llobregat del carrer.

La marquesina, de 18 metres de llargada i 8 metres d’amplada, tindrà tota la longitud de l’edifici per sobre de la vorera i el carril bici i ocuparà també el carril de serveis del costat Llobregat.

Les afectacions al trànsit durant aquestes dates seran les següents:

  • Per la implantació de la marquesina serà necessari tallar la vorera Llobregat entre el carrer de Moià i el carrer de la Granada del Penedès, desviant els vianants per la vorera Besòs.
  • Es tallarà el carril bici, i només quedarà operatiu el sentit muntanya i pel sentit mar els ciclistes hauran d’anar a peu.
  • Destacar que el muntatge de l’estructura no s’afectarà al carril de serveis del costat Besòs, ni al carril de circulació.

Inici: 27 de juliol

Finalització: 30 de juliol

Remarcar que la marquesina es mantindrà fins el 15 d’octubre de 2021.

Gràcies per la vostra col·laboració.