Resolució definitiva de Subvencions 2020

10/08/2020 - 13:59

Subvencions. S’ha publicat la resolució d’atorgament i denegació definitiva de subvencions per a l’any 2020. Entre les pàgines 283 i 295 del document adjunt hi trobareu les aprovacions i denegacions del districte de Sarrià – Sant Gervasi.

S’ha publicat la resolució d’atorgament i denegació definitiva de subvencions per a l’any 2020. Entre les pàgines 283 i 295 del document adjunt hi trobareu les aprovacions i denegacions del districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Amb data 6 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis d’àmbit de districte i de ciutat, per a l’any 2020.

La Comissió del districte de Sarrià – Sant Gervasi

A les pàgines 283 a 295 del document podeu consultar les subvencions. Pel que fa a les sol·licituds de subvencions del districte hi trobareu:

 • Annex 1 (p 283-284): resposta a les al·legacions presentades pels sol·licitants de subvencions
 • Annex 2 (p 284-292): sol·licituds de subvencions a atorgar definitivament
 • Annex 3 (p 292-294): sol·licituds a subvencions a denegar definitivament per motius tècnics
 • Annex 4 (p 294-295): sol·licituds de subvencions a denegar definitivament per motius administratius

Pel que fa a les resolucions d’àmbit de ciutat, estan organitzades segons diferents àmbits temàtics, que estan subdividits en programes:

 1. Cultura
 2. Esports
 3. Educació
 4. Salut i cures
 5. Gent gran
 6. Dones
 7. Adolescència i joventut
 8. Infància
 9. Democràcia activa i Participació ciutadana
 10. Acció Comunitària i Associacionisme
 11. Immigració-Acollida i Refugi
 12. Civisme i convivència
 13. Foment activitats i organitzatives
 14. Comerç de proximitat i promoció econòmica
 15. Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional
 16. Innovació Democràtica
 17. Usos del Temps
 18. Afers religiosos
 19. Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i Drets dels animals
 20. Consum
 21. Atenció persones sense llar
 22. LGTBI
 23. Drets de ciutadania
 24. Promoció de la perspectiva intercultural
 25. Cultura i educació