Ampliat el procés d'informació pública del Pla Especial de Collserola i la MPGM associada

14/08/2018 - 14:44

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat ampliar el termini d’informació pública fins al 10 de gener de 2019.

El  passat 9 d’agost es va iniciar l’exposició pública del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Modificació del Pla General Metropolità associada.

El 9 d’agost es va obrir el termini legal d’informació pública per a la consulta i presentació d’al·legacions del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola així com la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovats inicialment el passat 24 de juliol pel Consell Metropolità.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el
27 de novembre de 2018, ha acordat ampliar el termini d’informació pública del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, i la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola associada fins el dia 10 de gener de 2019.

L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, el documents complets del PEPNat i la MPGMCo es troben disponibles a la pàgina web de l’AMB i presencialment al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Procés de participació ciutadana

Continua obert el procés participatiu iniciat ja l’any 2015, on tots els ciutadans, entitats i veïns interessats poden fer aportacions de millora, comentaris i propostes per tal que les administracions competents conjuntament amb la societat construeixin i millorin el futur d’aquest espai natural.  Les aportacions es poden fer mitjançant internet o bé presencials a les sessions que es duran a terme a la propera tardor.

Més informació: