Tancament del camí de la Llenega

05/06/2020 - 14:33

Parcs Naturals. Després de la finalització de les obres de millora que hi han tingut lloc, el camí forestal situat a Vallvidrera restarà disponible només per a serveis autoritzats.

Després de la finalització de les obres de millora que hi han tingut lloc, el camí forestal situat a Vallvidrera restarà disponible només per a serveis autoritzats.

El camí de la Llenega requeria una reparació i millora dels drenatges des de la plaça de la Mina Grott fins al carrer de Reis Catòlics amb camí de la Múrgola. Aquestes obres s’han dut a terme a petició dels Serveis Tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del departament de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona per assegurar el pas de vehicles d’emergències i extinció d’incendis i garantir una seguretat òptima. Un cop finalitzats els treballs, que es van aturar amb motiu de l’estat d’alarma, aquest pas quedarà restringit i només els serveis autoritzats esmentats hi podran accedir, en tractar-se d’un camí que discorre per terrenys del Parc Natural.

El cadenat del parc quedarà instal·lat, com es pot observar a les fotografies, tant a la banda del carrer de Reis Catòlics com a la vora de la Mina Grott.