Biblioteca del Centre de Formació del Laberint

La Biblioteca del Centre de Formació del Laberint (CFL) és una biblioteca especialitzada, oberta a totes les persones interessades en els temes de jardineria i paisatgisme, que depèn de la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

El seu fons també recull temes de botànica, disseny de jardins, flora i floricultura, arboricultura, parcs i jardins de Barcelona i el món, i altres matèries afins com l’ecologia, el medi ambient, la biodiversitat o l’agricultura. La biblioteca dona suport documental als seus usuaris principals, que són els treballadors i les treballadores municipals, i als professors i alumnes que assisteixen als cursos de formació que organitza el Centre de Formació del Laberint.

Disposa d’una col·lecció de gairebé quatre mil volums amb una àmplia tipologia documental, tant en suport paper com electrònic: llibres tècnics i científics, revistes, obres de divulgació, normes de paisatgisme i jardineria, totes les publicacions de Parcs i Jardins independentment del suport i, fins i tot, exemplars únics i de gran raresa. La Biblioteca recull la memòria de les activitats de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins al llarg dels anys i dels treballs realitzats per antics alumnes del Centre de Formació. Cal destacar, també, la col·lecció especial sobre la vida i l’obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte, dissenyador de jardins i urbanista nomenat director de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona el 1917.

Ofereix un ampli ventall de serveis gratuïts com són: sala de consulta, préstec individual, circulació de revistes especialitzades (servei per als usuaris municipals), servei d’informació i referència sobre qualsevol aspecte relacionat amb la temàtica del centre i butlletí de novetats bibliogràfiques entre d’altres.

Els usuaris poden gaudir del fons documental de la biblioteca a través de l’eina de descoberta  BCNexplor@ i poden consultar, mensualment, una selecció de les noves incorporacions a la col·lecció a la secció de Notícies del web del SEDAC.