Col·leccions digitalitzades

El SEDAC impulsa l'accés permanent als documents de divulgació pública de l’Ajuntament de Barcelona per a tots els públics, per la societat actual i les futures.

En aquest sentit, es treballa per conservar els documents físics i preservar les versions digitals d'aquests, a mitjà i llarg termini, amb criteris sostenibles i amb la col·laboració de tots els actors implicats, interns i externs, per aprofitar sinèrgies i rendibilitzar esforços.

El valor de les col·leccions impreses

El SEDAC té per objectiu recuperar el valor d’algunes col·leccions impreses que són un patrimoni diferenciador municipal. Per això, des del 2009, s’han engegat programes de digitalització retrospectiva, selectius, amb l’objectiu de donar més visibilitat a aquests documents impresos que són distintius i reflex de la política municipal dels segles XIX i XX.

La digitalització de documents impresos es realitza, també, sota demanda.

Formats gràfics per digitalitzar fons bibliogràfics

Com a norma general, la digitalització genera dos tipus de fitxers digitals diferents: un fitxer de preservació per conservar una còpia digital exacta del document original, i un fitxer de difusió per donar un accés ràpid i de bona qualitat a continguts textuals o d'imatge.

Per a la digitalització dels materials bibliogràfics i hemerogràfics, s'han elaborat unes recomanacions de formats i resolucions adequades per a cada un dels dos tipus de fitxer d’acord amb les bones pràctiques professionals.

Col·leccions digitalitzades al BCNROC

Les col·leccions digitalitzades pel SEDAC , o per algun departament municipal, generalment es troben dins del repositori institucional BCNROC.

Aquest repositori utilitza els estàndards d’interoperabilitat OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting) i les Dublin Core Metadata Initiatives per afavorir la descoberta dels documents municipalsi i de les seves metadade a les xarxes digitals, des de múltiples repositoris i agregadors de continguts a Internet.

En alguns casos, les col·leccions digitalitzades es troben, també, en altres repositoris digitals en què l’Ajuntament participa, com ara l’ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues), coordinat per la Biblioteca de Catalunya dins la Memòria Digital de Catalunya i patrocinat pel CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya).

Enllaços relacionats: