Documentació municipal en accés obert

Què és l’accés obert?

“Per accés obert (als documents), ens referim a la seva disponibilitat gratuïta a la xarxa d’internet, que permet a qualsevol usuari llegir-los, baixar-los, copiar-los, distribuir-los, imprimir-los, fer-hi cerques o enllaçar-los als textos complets, així com rastrejar-los per indexar-los, transformar-los en dades per usar-los en programaris, o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit legítim, sense barreres financeres, legals o tècniques diferents de les fonamentals i de la connexió a la mateixa internet. L'única limitació a la reproducció i distribució, i l'única funció dels drets d'autor en aquest àmbit, ha de ser donar als autors el control sobre la integritat del seu treball i el dret a ser, adequadament, reconeguts i citats.” (Declaració de Budapest, 2002)

L’accés obert [1] es pot aplicar a qualsevol contingut digital, des de dades en brut fins a imatges, àudio, vídeo, multimèdia i programaris informàtics; es pot aplicar per a treballs digitals o per a treballs antics digitalitzats, com les obres en domini públic. Beneficia els interessos de molts grups: per exemple, als autors els dona audiència mundial i augmenta l’impacte dels seus treballs; als lectors o usuaris els dona l’oportunitat d’accedir als continguts sense restriccions; posa en igualtat els més i menys afavorits perquè elimina la necessitat de pagar per reproduir continguts, i als governs els permet promoure la democràcia en compartir la informació governamental no classificada amb la màxima quantitat de gent possible.

L’accés obert està definit en tres declaracions internacionals fundacionals: Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) i la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

L’Ajuntament de Barcelona, conscient que el coneixement i l’accés a la documentació municipal pública és un dret essencial i un instrument, útil i necessari, per a una societat més justa i inclusiva, ha posat a internet, a disposició de tota la ciutadania, els documents municipals publicats, digitals o digitalitzats, a través de l’aprovació d’una política d’accés obert a la documentació digital de difusió pública  (Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2015) i la posada en marxa, a internet, del repositori institucional d’accés obert anomenat BCNROC (Barcelona Repositori Obert de Coneixement), des d’on els ciutadans poden cercar, trobar, consultar i reutilitzar les publicacions municipals de manera lliure i gratuïta.

Com a autor, l’accés obert permet a l’Ajuntament de Barcelona ser més transparent, promoure l’intercanvi i la generació de noves idees; eliminar els desnivells per accedir a la documentació municipal pública; potenciar la reflexió i compartir el coneixement municipal per una societat més justa; facilitar la descoberta d’aquest coneixement a les xarxes digitals, i facilitar-ne la reutilització, per part de tercers que hi estiguin interessats, i la preservació digital.

La política d’accés obert a les publicacions s’emmarca en una estratègia més àmplia i transversal d’obertura de recursos d’informació municipals i s’alinea amb altres iniciatives que persegueixen, també, l’accés per defecte i la reutilització de la informació municipal, com ara el sistema de dades obertes Open Data BCN

____________________________________________________________________

[1] Suber, Peter. Open Access Overview [en línia]. [Consulta: 29 de gener de 2016]. Disponible a <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>