El fons

La col·lecció documental és el reflex de les polítiques municipals a través dels temps. Hi ha documents en suports tradicionals i digitals. S'ofereixen des de sèries de dades estadístiques, fins a memòries, plans, normatives, pressupostos, mesures de govern, revistes, vídeos, etcètera, per permetre als usuaris una visió a curt, mitjà i llarg termini dels mandats municipals, contribuir a millorar la transparència municipal i ser un actiu per millorar la formació de l’opinió pública i la participació ciutadana. Un tant per cent molt elevat d’aquest material l'han elaborat els ajuntaments democràtics, tot i que es disposa també d'alguns documents anteriors al 1979 i també alguns del segle XIX. 

Els fons respon, també, als objectius i les necessitats diverses de la Corporació municipal. Per això, una part de la col·lecció està especialitzada en gestió pública i local, legislació, ciències socials i disciplines afins que són per donar resposta a aquest col·lectiu.

Es pot accedir als documents consultant l’eina de descoberta BCNexplor@ i el Catàleg col·lectiu de les universitats (CCUC), del qual l’Ajuntament forma part.

Fitxers relacionats: