El SEDAC i els departaments de l’Ajuntament

El SEDAC treballa de manera transversal amb tots els departaments de la Corporació municipal per atendre'n les necessitats d’informació.

Proporciona als òrgans municipals la documentació, com a base d’evidència sòlida, per prendre les decisions adequades, elaborar normes, dissenyar programes i assolir els objectius marcats en els instruments de planificació de cada mandat.

El SEDAC els ofereix serveis documentals i bibliotecaris per contribuir a millorar l’eficiència municipal i millorar-ne la transparència; subscriu i gestiona les bases de dades i altres recursos electrònics de manera corporativa i s’encarrega de millorar les habilitats dels treballadors municipals en l’ús dels recursos d’informació.

El SEDAC assessora i resol les preguntes d’informació, elabora informes documentals per a la presa de decisions, facilita informació nacional i internacional necessària per documentar la redacció de futures normes, treballa en equip amb tots els nivells de l’administració oferint suport a representants electes, directius, tècnics i resta del personal al servei de l’administració municipal.

També gestiona el repositori institucional d’accés obert BCNROC (Barcelona Repositori Obert de Coneixement) per garantir la transparència de la documentació municipal i assessora els departaments sobre com fer l’autopublicació dels documents en aquest repositori, i també els ajuda en la selecció de les llicències Creative Commons que s’hi han d’adjuntar per millorar la transparència i garantir l’accés lliure i gratuït, sense restriccions legals ni econòmiques als continguts municipals.

El SEDAC vetlla per l’ús eficient dels recursos d’informació municipals i impulsa, d'acord amb criteris selectius i sostenibles, la valoració de les col·leccions impreses apostant per la seva transformació a formats digitals.