El SEDAC i la ciutadania

El SEDAC està obert a tothom per impulsar l’accés, lliure i gratuït, a la documentació municipal pública, en qualsevol format i suport. Ofereix els seus serveis d’informació i documentació des d’una seu web a internet i, també, de forma presencial des del local que té a la planta baixa de l’edifici Palau de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume, 1), amb un servei de referència i una sala de consulta per garantir l’accés físic i digital a totes les persones interessades, siguin residents de Barcelona o no, particulars, institucions o empreses.

Els usuaris poden consultar la col·lecció documental des de BCNexplor@, eina de descoberta que permet cercar de manera conjunta tota la documentació del SEDAC, de les biblioteques departamentals i del repositori institucional BCNROC, bases de dades de coneixement municipal amb grans volums d’informació pública. Els fons inclouen documents textuals, com ara memòries, llibres, normativa municipal, plans estratègics, protocols, dossiers i notes de premsa, circulars, instruccions, estatuts, enquestes, manuals i guies, pressupostos i comptes, mesures de govern, dictàmens, bans, etcètera, però, també, fotografies sobre l’evolució urbana de la ciutat de Barcelona i documents audiovisuals produïts i coproduïts per l’Ajuntament de Barcelona sobre l’acció de govern.

El SEDAC ofereix diferents serveis d’informació a la ciutadania i institucions interessades com el préstec individual i el préstec interbibliotecari amb l’objectiu de facilitar el coneixement sobre l’administració local de la ciutat, afavorir la consulta de projectes, les actuacions i l’organització municipals, facilitar l’exercici dels drets i el control de l’actuació municipal, i contribuir a la formació d’opinió i a la participació ciutadana.

El SEDAC col·labora amb els altres actors de la ciutat per donar visibilitat i impulsar el descobriment de la documentació pública de Barcelona. Els usuaris poden usar internet i el servei Wi-Fi gratuïtament des de la sala de consulta.

S’ofereixen, també, nous serveis bibliotecaris per impulsar la reutilització dels continguts dels documents municipals i permetre explotacions innovadores, generació de noves idees i solucions i, també, contribuir a potenciar el creixement social i econòmic de la ciutat.