Formació d’usuaris

La formació dels usuaris és una peça bàsica per potenciar l'ús dels recursos d'informació que l'Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de tothom.

El SEDAC imparteix formació in situ a tothom que estigui interessat a utilitzar els recursos i les eines de cerca de la documentació. També s’organitzen sessions a mida per als departaments municipals, en funció del seu perfil d’interès laboral, perquè puguin aprofitar al màxim les eines corporatives perquè aquests usuaris puguin adquirir, de manera continuada, nous coneixements i habilitats informacionals que els permetin executar, amb la màxima eficiència, les funcions municipals que tenen encomanades.