Fotografies digitals

Podeu consultar més de 42.000 fotografies digitals, tant des de la sala de consulta del SEDAC a la Pl. Sant Jaume, 1, planta baixa (08002 Barcelona), com des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil...) connectat a internet, cercant a la comunitat d’imatges del BCNROC, repositori de la documentació digital publicada de l’Ajuntament de Barcelona. Entreu a  Com cercar per trobar l’ajuda sobre el funcionament de les cerques.

La majoria d’imatges del BCNROC procedeixen de la base de dades IMAGURB, col·lecció fotogràfica creada per la Biblioteca d’Urbanisme de la Gerència d’Ecologia urbana i el SEDAC, disponible en línia des del 2003 al personal municipal. Aquest és un  conjunt de gran importància pel que fa a contingut i volum, perquè mostra l’evolució urbana de la ciutat de Barcelona des de la dècada dels anys vuitanta fins a l’actualitat, en blanc i negre i en color. Està dividit en les col·leccions següents: Barcelona general; Edificis; Elements urbans; Art públic i  Plans i projectes urbans. Hi trobareu fotografies, plànols i dibuixos tècnics, primer digitalitzats a partir d’originals en positiu, negatiu, diapositiva i dibuix i, més tard, originals nascuts digitals a partir de càmeres digitals.

Les imatges que formen part de la col·lecció Art públic de Barcelona també les podeu trobar al web Art Públic, a internet,on s'acompanyen d’una explicació de les peces feta per historiadors i, també, amb la seva ubicació al plànol de la ciutat. Una part d’aquestes fotografies és d’autoria del Centre de Recerca POLIS de la Universitat de Barcelona, que en permet la difusió en accés obert a través del BCNROC.

Al repositori BCNROC també podeu trobar altres col·leccions d’imatges com: les fotografies del patrimoni funerari dels cementiris de la ciutat de Barcelona, recollit per la Biblioteca Funerària; el Fons personal de Ramon Sales sobre els edificis emblemàtics de Barcelona o les fotografies dels barris de Canyelles, el Besòs i el Maresme de la col·lecció local de Biblioteques de Barcelona. Totes aquestes imatges són de la Barcelona actual i històrica.