Guies de benvinguda i carta de serveis

El SEDAC s’adreça a dos grans grups d’usuaris. D’una banda, al personal municipal, al qual proporciona suport per a la presa de decisions i el desenvolupament de les tasques tècniques pròpies de l’administració local, i, de l’altra, a la ciutadania en general, a qui proporciona els serveis per impulsar l’accés, lliure i gratuït, així com la reutilització de la documentació municipal pública en qualsevol  format i suport.

Per aquest motiu s’han elaborat dues guies de benvinguda, una per a cada tipus d’usuari, amb les quals es pretén oferir una visió global de la documentació i els serveis que s’ofereixen des del SEDAC. Així mateix, es presenta la carta de serveis com un compromís de qualitat i millora continuada en tots els serveis i activitats s’ofereixen.