Multimèdia

El servei multimèdia permet accedir a diferents col·leccions de fotografies i vídeos, nascuts digitals, digitalitzats i en formats tradicionals, procedents, majoritàriament, de biblioteques municipals.

L’objectiu d’aquest servei és impulsar l’accés ciutadà al material visual i audiovisual publicat, en suports analògics o en línia, per l’Ajuntament de Barcelona, entès aquest material com un bé comú de valor irreemplaçable, testimoni de la història ciutadana, de l’acció del Govern municipal sobre la ciutat de Barcelona i de les activitats dels serveis municipals al llarg dels temps.

Aquests materials, especialment els enregistraments d’imatges en moviment, reflecteixen molt acuradament la societat i la cultura de cada moment i, per tant, també cal preservar-los per poder transmetre’ls a les societats futures. Tots aquests materials estan subjectes a la Llei 23/2011, de 29 de juliol, del Dipòsit Legal, que té per objectiu recopilar, emmagatzemar i conservar tot tipus de documents objecte de difusió, tangibles i intangibles, de venda o gratuïts, per garantir el dret d’accés a la cultura, la informació i la investigació.

El servei multimèdia també vetlla per la preservació dels fons visuals, independentment del format que tinguin, amb la col·laboració de la resta de departaments que intervenen en l’elaboració i la custòdia d’imatges a l’Ajuntament i amb el màxim respecte a la legislació aplicable.

Les col·leccions analògiques s’han anat digitalitzant per facilitar-ne la consulta en línia des del repositori institucional BCNROC i garantir-ne la preservació.