Recursos electrònics

Oferim múltiples recursos d’informació electrònics de disciplines diverses, la major part accessibles en línia. El criteri de selecció es basa en l’autoria municipal o en l’interès del recurs per a la gestió pública local. Per aquest motiu, hi trobaràs tant publicacions municipals com recursos de proveïdors comercials d’ús per als treballadors municipals.

Tot i que la major part dels recursos o que s’ofereixen són d’accés lliure i gratuït, també n’hi ha d’accés restringit, subjectes a condicions d’ús específiques –de vegades només és permesa la consulta en sala– o a les llicències d’ús subscrites prèviament pel SEDAC. La informació de les condicions d’accés es dona a la descripció catalogràfica del recurs.

Tots els recursos electrònics estan catalogats i, per tant, són recuperables des de l’eina de descoberta BCNexplor@. Per restringir la cerca a aquest tipus de recurs, només cal aplicar els diferents filtres de format electrònic.

Et recordem que a causa de la celeritat en què se succeeixen els canvis en el món de la informació i la documentació hi poden haver noves fonts electròniques que no s'hagin recollit aquí. En aquest cas, si les consideres d’interès per a la gestió pública local no dubtis a contactar-nos.