Reutilització de la documentació municipal i dades obertes

El preàmbul de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, reconeix que la informació que generen les administracions públiques és un recurs de gran valor potencial per promoure l’economia del coneixement. D’acord amb aquesta llei, l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de permetre la reutilització dels documents que conté, amb l’excepció dels documents que tenen un accés restringit o que resten exclosos d’accés, en virtut de l’ordenament jurídic.

També, aquesta llei reconeix que les biblioteques han de fomentar la reutilització dels recursos d’informació que recullen, respectant els drets d’autor de tercers. És amb aquest requeriment doble que el Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC), com a biblioteca governamental del consistori municipal, impulsa la reutilització de la informació continguda en els documents publicats per l’Ajuntament amb els objectius de donar suport al govern obert, a la transparència, al compromís social municipal, al foment del creixement econòmic de la ciutat, a la millora de l’eficiència de la mateixa administració i, a més, per permetre la reutilització del patrimoni bibliogràfic digitalitzat que, també, aplega aquest servei de documentació, com a institució de memòria.

Per impulsar la reutilització dels documents d’autoria municipal, el SEDAC segueix els principis de la Carta internacional de dades obertes  i utilitza, principalment, el repositori institucional BCNROC, que treballa amb el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH, l’estàndard de metadades Dublin Core i les llicències Creative Commons (CC) de lectura automàtica per facilitar la difusió dels documents i de les seves metadades.

El repositori BCNROC s’acompanya d’una política, aprovada per Decret d’alcaldia de 23 de març de 2015, d’accés obert a les publicacions, que defineix el que es consideren documents municipals de divulgació pública, els quals estan sotmesos a la legislació vigent de dipòsit legal i de protecció intel·lectual. La política estableix l’obligatorietat dels autors municipals de publicar aquests materials al BCNROC, amb les seves metadades i les llicències CC més adequades per a cada cas, per poder obrir-los al món sense infringir la legislació que se’ls aplica.

A BCNROC, es posa a disposició del públic la documentació publicada, de manera immediata, perquè es comparteixi, lliurement i gratuïta, amb les mínimes restriccions legals possibles i es reutilitzi, amb la llicència més àmplia possible,  que en molts casos és la CC-BY (reconeixement), per permetre la reutilització, individual o massiva, per part de tercers.

L’objectiu és que qualsevol usuari, humà o màquina, amb accés a internet, pugui accedir a tot el coneixement municipal publicat, llegir-lo, baixar-lo, desar-lo, imprimir-lo, usar-lo, reutilitzar-lo, distribuir-lo i, fins i tot, fer-ne obres derivades, només tenint en compte la llicència CC associada al document. Aquesta és una de les maneres de retornar a la societat el que s’ha fet amb diner públic.

Es treballa, també, per permetre que aquests documents puguin ésser enllaçats i  enriquits amb altres dades al web semàntic, per poder augmentar-ne l’ús, la utilitat i el valor per a la societat i per a la mateixa administració.

Les metadades descriptives dels documents estan al domini públic i així es fa constar al repositori. Els documents textuals s’ofereixen en dos formats de fitxers diferents: l’un en versió PDF, considerat un estàndard d’ús generalitzat per a la ciutadania, respectant  el que indica l’article 23.1 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i l’altre en format TXT, que, com a estàndard obert, facilita la reutilització i la preservació permanent.

Per conèixer les condicions de reutilització de les fotografies digitals incloses a BCNROC consulteu la secció Drets d'autor de les fotografies al BCNROC.

L’Ajuntament impulsa, també, el portal de dades obertes Open Data BCN, on trobareu conjunts de dades del BCNROC preparats per a la reutilització massiva, orientats a la lectura mecànica i el processament automàtic per a grans volums d’informació. Tots els conjunts de dades creats es poden visualitzar o baixar en format CSV i XML. Les freqüències d’actualització varien en funció dels continguts.

La finalitat d’exposar les col·leccions del SEDAC al portal Open Data Barcelona és deixar experimentar, a tercers que hi estiguin interessats, amb les metadades descriptives dels documents i amb els continguts, sempre que les condicions d’ús de cada material ho permetin. Al BCNROC s’indiquen les col·leccions o comunitats documentals que estan al portal de dades obertes amb la icona següent:

Ambdós repositoris, transversals i complementaris, treballen alineats amb l’objectiu final d’assolir un sistema integral d’obertura i reutilització de la informació municipal per a tothom.

Per veure els conjunts de dades dels fons del SEDAC que estan disponibles a Open Data, així com l’explicació dels continguts i la freqüència d’actualització d’aquests, feu clic aquí.