Servei de Documentació d’Educació Ambiental

El SDEA és un centre especialitzat en informació i recursos d’educació ambiental situat a la Fàbrica del Sol. A banda dels recursos d’informació tradicionals, el centre disposa d’altres materials per facilitar la docència i la formació, com ara jocs didàctics, pòsters, fitxes identificatives, aparells mesuradors de l’energia, kits experimentals i maletes temàtiques. Tots ells s’ofereixen en préstec a les escoles i els particulars que els demanin.

El servei s’adreça a persones i entitats interessades en el treball educatiu per la sostenibilitat, especialment en l’àmbit urbà. Forma part del grup RECIDA, Red de Centros de Información y Documentación Ambiental.

El fons documental de la biblioteca és consultable a través de l’eina de descoberta BCNexplor@.