Sobre les llicències Creative Commons

Tots els documents aprovats per l’Ajuntament per a divulgació pública i elaborats pel personal municipal en el marc de la seva activitat laboral a l’Ajuntament són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i, en virtut de la Circular relativa a les pautes d’actuació en relació amb el funcionament del repositori obert de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC) publicada al BOP del 29 d’abril de 2015, l’Ajuntament els posa a disposició del públic, mitjançant el repositori BCNROC, perquè siguin compartits lliurement i reutilitzats per tothom amb la llicència Creative Commons més àmplia possible per cada cas, que com a norma general serà la CC-BY (Reconeixement).

Les llicències CC són llicències tipus, creades i promogudes per la corporació sense ànim de lucre Creative Commons, dedicada a la idea de permetre l’accés universal a la cultura, l’educació i la investigació. Aquestes llicències serveixen als autors, en aquest cas a l’Ajuntament de Barcelona com a autor dels documents municipals, per compartir, de manera oberta, les seves creacions intel·lectuals en l’exercici dels seus drets d’autoria, facilitant l’accés obert dels seus continguts i indicant als usuaris els usos que podeu fer i en quines condicions.

Les llicències CC poden ser llegides automàticament per les màquines i es donen a conèixer en les metadades de cada document i en el mateix document dins el BCNROC.

Com a norma general i, en funció dels tipus de documents, les llicències CC que trobareu al BCNROC són les següents:

  • CC-BY (Reconeixement). Permet posar els documents o obres d’accés lliure a internet, sense autorització explícita prèvia per part del titular dels drets de propietat intel·lectual però amb el reconeixement de l’autoria, perquè tercers puguin reutilitzar-los i generar obres derivades, incloent-ne l’ús comercial si es desitja.
  • CC-BY-NC-ND (Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada). Permet posar els documents o obres d’accés lliure a internet, sense autorització explícita prèvia per part del titular dels drets de propietat intel·lectual però amb el reconeixement de l’autoria, perquè tercers puguin difondre i distribuir-ne el contingut, sense finalitat comercial i sense poder generar documents o obres derivades del primer.
  • CC-PD (Domini Públic). Identifica els documents que ja pertanyen al domini públic i que, per tant, estan lliures de restriccions legals d’ús, sempre que en la seva reutilització es reconegui l’autoria i es respecti la integritat del document.
  • CCO (Oferiment al Domini Públic). L’autor que associa una obra a aquesta llicència renuncia als drets de propietat intel·lectual sobre l’obra i l’entrega al domini públic.

Consulta l’Annex de la circular en què s’expressen les llicències atorgades a cada tipus de document municipal públic.

Al repositori es troben, també, documents municipals elaborats abans de l'1 d'octubre de 2015, molts dels quals sense llicències CC associades perquè són anteriors a l’aprovació de la circular i són materials protegits per la Llei de propietat intel·lectual.

Et recordem que pots consultar la metadada “Condicions d’ús” de cada document per conèixer els usos permesos. L’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable dels usos indeguts dels documents publicats al repositori municipal BCNROC.

Creative Commons
Enllaços relacionats: