Vídeos

El SEDAC, des dels anys 80 i amb la col·laboració dels centres productors municipals, ha anat recopilant els vídeos editats i coeditats municipals, als quals es descriuen, s’indexen documentalment i s’analitzen els drets d’autor respectant les directrius i els estàndards internacionals per a les imatges en moviment. S’indexen i descriuen els continguts bibliogràficament i semànticament per facilitar múltiples punts d’accés, incloent els plànols de càmera principals, d’acord amb les bones pràctiques acceptades per la comunitat audiovisual.

Aquest tractament documental garanteix la descoberta, la visibilitat i l'accés d’aquests materials a internet per a tothom, que es poden cercar des del repositori institucional BCNROC.

Per preservar la integritat física i química d’aquests materials s’apliquen diferents polítiques de conservació amb l’objectiu que els originals analògics puguin reproduir-se amb la mateixa qualitat original i, també, es digitalitzen en formats estàndards per allargar la vida d’aquests continguts.

Contacteu-nos per a qualsevol aclariment sobre l’ús del material videogràfic que trobeu al repositori BCNROC.