Nom del gènere amb què s'identifica

La contrasenya ha de tenir com a mínim 1 nombre i 9 caràcters, excepte . , ; :

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0271, que s’aplica a procediments en matèria de gestió d’usuaris i usuàries de biblioteques a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0271

Responsable del tractament: Ajuntament de Barcelona (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona)

Delegat/ada de protecció de dades: Podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades o per correu postal a l'adreça següent: av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat del tractament: Gestió dels serveis d’informació als usuaris i usuàries, com ara préstec, catàleg, alertes, novetats, etc., i dels usos de les instal·lacions del Servei de Documentació i Accés al Coneixement i altres biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona.

Legitimació: Consentiment informat i explícit.

Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades mitjançant l’enllaç:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.
Si no us satisfà com s'han tractat les dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Rosselló, 214, 08008 Barcelona).

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades