Anàlisi del cost-benefici del BCNROC dins la corporació municipal

BCNROC. L’estudi, impulsat des del Servei de Documentació i Accés al Coneixement i amb la participació de la Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació, mostra que l’estalvi de l’eina és de quatre vegades el seu cost.

L’any 2022, el SEDAC va encarregar un estudi per avaluar l´ús que fa la plantilla municipal del repositori BCNROC i analitzar el cost-benefici d’aquesta eina dins la corporació, afavorint així la transparència i, a la vegada, la planificació futura del repositori.

L’estudi incloïa entrevistes personals a editors del BCNROC, grups de discussió amb una selecció representativa d’usuaris, l’anàlisi d’estudis i informes sobre l’estalvi de temps dels sistemes de gestió del coneixement i, per últim, una enquesta sobre el coneixement i la utilització d’aquest repositori entre el personal municipal. L’anàlisi de costos va estar a càrrec de la Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació.

L’estudi realitzat mostra que l’estalvi econòmic del repositori és de quatre vegades el seu cost, el qual es xifrava en 735.000 € per l’any 2021.

L’enquesta interna va reunir 880 respostes vàlides i va indicar que un 51% de la plantilla coneix el BCNROC i, d’aquest, un 66% són persones usuàries registrades. Parlarem d’un estalvi econòmic encara més gran quan aconseguim que l’ús del BCNROC creixi dins del col·lectiu municipal.

Cal destacar que l’estudi s’ha fet per calcular el cost-benefici dins de l’Ajuntament però que l’estalvi detectat es veuria incrementat notablement si es realitzés sobre la ciutadania usuària del BCNROC, 4,5 vegades superior al nombre d’usuaris/àries de la plantilla municipal.​