Biblioteca del Centre de Formació del Laberint (Març del 2019)

Biblioteca del Centre de Formació del Laberint. Selecció de les noves incorporacions al fons documental de la Biblioteca.

Aquest mes destaquem:

– Anatomía y morfología de las plantas superiores / Mª Pilar Santamarina Siurana, Josefa Roselló Caselles. Segona edició. Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, [2018].

Obra que tracta sobre el coneixement de l’estructura interna i de la morfologia de les plantes per comprendre els principals grups de plantes angiospermes. El llibre tracta l’estudi dels teixits vegetals i de la organografia vegetal. També s’ocupa de les adaptacions i modificacions del corm. I finalment, dedica els últims capítols a la morfologia i classificació de l’arrel, de la tija, del full, de la flor, de les inflorescències i del fruit.

– Claves para la determinación de plantas vasculares : para encontrar fácilmente los nombres de las plantas sin términos técnicos / Gastón Bonnier y Georges de Layens ; [traducido por X. Baulies … [et al.]]. Nova edició revisada. Barcelona : Omega, 2013.

Aquest manual de butxaca, tot i tenir una llarga història (la primera edició es va publicar a França a finals del segle XIX) conserva el seu interès científic i pràctic. L’obra explica les claus sinòptiques que condueixen a la determinació de famílies, gèneres i espècies. Els caràcters de les plantes es descriuen evitant en el possible la utilització de noms tècnics; gràcies a les figures intercalades en el text, s’aprecien les similituds i diferències entre espècies.

 – Estructura i organització de plantes superiors / Josep Antoni Conesa Mor, Joan Pedrol Solanes, Jordi Recasens Ginjuan. Lleida : Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agraria, Universitat de Lleida, cop. 2010.

Els autors presenten aquest manual dirigit fonamentalment a estudiants d’enginyeries tècniques agrícola i forestal, on la botànica és un dels pilars bàsics. El llibre es divideix en tres parts: L’organització dels vegetals i histologia vegetal, l’estructura i organització de gimnospermes i l’estructura i organització de Angiospermes.

– Verdolatría : la naturaleza nos enseña a ser humanos / Santiago Beruete. Madrid : Turner, [2018].

L’autor valent-se de la seva experiència jardinera, les aportacions de la botànica i el pensament ecològic, ens convida a reflexionar sobre les contradiccions humanes a través de les plantes i la natura.

– Les Comunitats jardí a Catalunya : una experiència urbana retrobada / Jordi Franquesa. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Secretaria d’Habitatge : Edicions UPC, 2009.

Les comunitats jardí són intervencions urbanes que, a partir de la disposició de tipologies edificatòries basades en el jardí privat i amb una utilització estratègica dels espais lliures i dels equipaments, cerquen la idea de comunitat en el si de l’operació. L’estudi que aquest llibre presenta s’emplaça en el territori català i abasta des de final del segle xix fins al 1960, moment en què l’accés al vehicle privat per part de la societat implica un canvi substancial respecte d’aquesta idea de comunitat i, per tant, d’aquest model projectual.

– Crea un jardín en tu pared : jardines verticales para decoración y otros usos / Shawna Coronado. Minneapolis : Quarto Iberoamericana, [2018].

L’autor, especialista en estil de vida ecològic, jardineria orgànica i temes culinaris mostra com convertir un racó apropiat en un jardí de paret. El llibre està dividit en dues parts: Com crear jardins verticals i jardins de paret amb un propòsit amb diferents estils.

– Los colores del jardín : la guía de jardinería más fácil y rápida para seleccionar más de 1000 plantas / Jenny Hendy ; Fotografías Peter Stiles; [Traducción Almudena García Pellín]. Madrid : Edilupa Ediciones, [2005].

L’autor proporciona en aquesta obra elements que permetran planificar, organitzar i combinar el jardí a través de: l’anàlisi dels colors de la paleta del pintor-jardiner, el significat, la disposició dels colors que regeixen les lleis de composició, el seu simbolisme i la seva correspondència. Aquesta obra il·lustrada compta amb fitxes d’espècies de color.

– La Taille de transparence : et autres tailles simples des arbres et des arbustes / Dominique Cousin ; photos, Franck Boncourt. Paris : Ulmer, [2011].

La poda de la transparència és un mètode de poda suau que es practica des de l’interior dels arbres i arbustos (lo normal, és intervenir des de fora). Es basa en una observació acurada de l’arbre i es tracta de rebaixar selectivament les branques, permetent que la llum (i l’aigua de pluja) arribi al sòl (i així eliminar els problemes d’ombra massa densa), per millorar la silueta natural, per veure a través de les plantes i per optimitzar la floració, el fullatge i l’escorça de colors. D’aquesta manera, els arbres es tornaran “transparents” i seran més resistents al vent i a les tempestes. Aquest mètode de poda, sense precedents, es presenta a través de 25 exemples pràctics acompanyat d’imatges en el context del jardí de Vasteraval (un dels més bonics d’Europa) propietat de la princesa Greta Sturdza qui desenvolupà aquest mètode d’observació i sentit de la mesura.

– London’s street trees : a field guide to the urban forest / Paul Wood. London : Safe Haven Books, [2017].

Aquesta guia detallada conté més de 300 espècies i cultivars diferents plena d’històries sobre els increïbles arbres de carrer de Londres. Des de les sequoies gegants a Edgware fins les oliveres a una magnòlia als afores de Cheesgrater. Cada barri de Londres és diferent i té diferents anècdotes sobre els seus arbres i el paper vital que tenen en la promoció de la biodiversitat.

– Garden plants for Scotland / by Kenneth N.E. Cox & Raoul Curtis-Machin. London : Frances Lincoln, [2015].

Els autors del llibre han avaluat el rendiment de milers de plantes autòctones (coníferes, arbres, fruiters i perennes) als jardins de tota Escòcia, aprofitant el coneixement i l’experiència de molts jardiners i vivers. Aquí es descriu amb més de 800 fotografies i centenars de plantes, les que millor resultat han obtingut i les més resistents per suportar les condicions climàtiques escoceses en les diferents àrees i diferents tipus de sòl.

 

DONACIONS:

– Horts urbans i periurbans / direcció i coordinació general: Jaume Busquets Fàbregas ; coordinació tècnica: Cinto Hom Santolaya ; equip de redacció: Clara Jiménez Xiberta, Jaume Busquets i Fàbregas, Júlia Rubert i Tayà. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques ; [Girona] : Ajuntament de Girona, 2008.

 – Árboles y arbustos de España / [texto: Juan Ruiz de la Torre ; láminas: Ernesto Cerra]. Barcelona : Salvat, DL 1984.

– Obras maestras del bonsai / [traducción: Joaquín Regot]. Barcelona : Montnegre, 1987.