Digitalització de la col·lecció "Documents de treball per a la Carta Municipal"

BCNROC. El SEDAC ha digitalitzat i incorporat al repositori institucional BCNROC la col·lecció completa amb l’objectiu de preservar aquest important avenç normatiu per a la ciutat de Barcelona.

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada el 30 de desembre del 1998, determina un nou règim especial d’organització i funcionament de la ciutat de Barcelona. A partir de 1979, amb les primeres eleccions municipals democràtiques, es va fer necessari reivindicar aquest nou règim, per donar resposta a les noves dinàmiques urbanes i socials.

Aquests documents es van publicar entre 1987 i 1989 per “facilitar la participació intel·lectual en el procés d’elaboració de la Carta Municipal de Barcelona”, segons consta a la presentació del primer volum d’aquesta col·lecció. Aquestes treballs previs a l’aprovació de la Carta Municipal, realitzats per diferents ponències, constitueixen una eina clau per conèixer el llarg procés de gestació d’aquesta norma.

Els sis llibres digitalitzats aborden diferents aspectes d’interès en la redacció i desenvolupament de la Carta Municipal: una documentada anàlisi històrica del règim municipal;  la descripció d’altres realitats administratives d’algunes ciutats europees i nord-americanes; el règim jurídic de la potestat reglamentària i el perquè de la necessària reforma del procediment administratiu; les competències i la capacitat d’actuació dels municipis; la Carta en el marc polític i jurídic espanyol i català i, finalment, la situació de les empreses municipals i la seva possible regulació.

Aquesta col·lecció permet descobrir estudis àmpliament documentats sobre els instruments de participació ciutadana o els procediments de contractació, elaborats per acreditats catedràtics de Dret, com Tomàs Font o Joaquim Tornos,  entre d’altres.

A partir d’ara, i gràcies al procés de digitalització i tractament documental, la ciutadania podrà consultar, imprimir i reutilitzar aquesta valuosa font d’informació municipal sense cap restricció d’ús ni d’accés.