Documentació municipal digital (Abril del 2019)

BCNROC. Selecció de documents incorporats al repositori institucional durant el mes de març

Destaquem:

DOCUMENTS

– 30 anys del Consell Tributari de Barcelona 1988 – 2018

– Balanç de mandat : Districte de Gràcia 2015-2019 

– Balanç de mandat : Districte de Les Corts 2015-2019 

– Balanç de mandat : Districte de Nou Barris 2015-2019

– Balanç de mandat : Districte de St. Andreu 2015-2019

– Balanç de mandat : Districte de St. Martí 2015-2019 

– Balanç final d’execució del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019

– Carta de Serveis de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

– Compta amb nosaltres! Guia de bones pràctiques per a una programació cultural paritària a Barcelona

– Dignitat, Igualtat, Discapacitat i Dret

– L’Economia de Barcelona. 2018

– El Gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019)

– Estratègia d’impuls de la política alimentària 2016-2019

– Informe d’activitats del Consell de Districte de Sant Martí (2015 – 2019) : informes de govern, proposicions, precs i interpel·lacions dels grups municipals

– Informe sobre les mesures i actuacions de participació ciutadana i enfortiment comunitari al districte de Sant Martí 2016-19 : l’increment de la participació ciutadana en la coproducció de les polítiques del districte

– Ordenances fiscals 2018 i anys següents : 1.1 Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles, 3.10. Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis, 3.13. Taxes per serveis culturals

– Previsió de l’activitat turística. Abril 2019

– Privació material a Barcelona 2018

– Els Salaris i el perfil de les persones amb discapacitat a Barcelona 2017

NORMATIVA

– Ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per al 2019 i successius

– Reglament de reconeixement a les persones represaliades del tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració [2019]

FOTOGRAFIES

– Arranjament del carrer d’Aurora Bertrana (1988)

Pla general de les obres a un carrer que abans no tenia nom entre els carrers Cardenal Reig i Gallego del Districte de Les Corts.

– Drac de Sant Jordi (1986-1987)

El Drac de Sant Jordi és a l’entrada al Parc de l’Espanya Industrial, pel passeig de Sant Antoni i c. del Rector Triadó. Obra d’Andrés Nagel, feta d’acer pintat.

– Enllumenat al carrer Regent Mendieta (1988)

Imatges del carrer Regent Mendieta de Les Corts, destacant els fanals

– Escultura “Alto Rhapsody” (1986-1987)

Escultura “Alto Rhapsody” d’Anthony Caro, ubicada al Parc de l’Espanya Industrial. Realitzada en ferro forjat, recorda una peça industrial rovellada pel temps.

– Escultura “El Forjador” a la Plaça de l’Univers (1985)

L’escultura “El Forjador”, de Josep Llimona, va ser restituïda a la plaça de l’Univers l’any 1985. Dedicada als obrers que van treballar en les obres de l’Exposició Universal.

– Escultura “Tors de dona” (1986-1987)

Escultura “Tors de Dona” d’Enric Casanovas, situada al Parc de l’Espanya Industrial. L’obra que es va posar, era l’original de pedra però 10 anys més tard se substituirà per una reproducció de bronze i l’original anirà al vestíbul de la Casa de la Ciutat.

– Escultura “Venus moderna” (19856)

Escultura “Venus moderna” de Peresejo (Josep Pérez Pérez). Es va fer el 1929 per a l’Exposició Internacional de 1929 i era al camí d’entrada al pavelló de Dinamarca. Ara és al parc a la zona coneguda com a Termes de Sant Jordi.

 – Plaça de la Concòrdia (1983)

Reordenació de la plaça de la Concòrdia del Districte de Les Corts.