Documentació municipal digital (Gener del 2020)

BCNROC. Selecció de documents incorporats al repositori institucional durant el mes de desembre

Destaquem:

DOCUMENTS

– Barcelona economia. Núm. 98 (2019)

– Baròmetre semestral de Barcelona. Desembre 2019

– Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic

– Calendari del contribuent. 2020

– Ciutats educadores : butlletí informatiu. Núm. 29 (2019)

– Codi de bones pràctiques de seguretat viària de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona

– La conjuntura econòmica de Barcelona. Desembre 2019

– Compromís de la Ciutat de Barcelona envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030

– Declaració institucional en commemoració, el 20 de novembre, del Dia Internacional de la Infància i el 30è Aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants

– Declaració institucional en contra de la violència masclista / Districte de Les Corts

– Declaració institucional sobre les persones amb discapacitat  / Districte de Les Corts

– Enquesta Òmnibus municipal. Set.-Oct. 2019

– Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida. 2017-2018

– Flaix econòmic. 3r trimestre 2019

– El greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona : recerca : resultats i conclusions

– Info A+S : notícies de l’Ajuntament+Sostenible. Núm. 75 (2019)

– Informe 2019 / Observatori Barcelona+

– Informe de la Regidoria del Districte de Sant Andreu

– Informe d’oferta hotelera a Barcelona ciutat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Novembre 2019

– Memòria 2018 /  Agència de Salut Pública de Barcelona,  Consorci Sanitari de Barcelona

– Memòria anual 2018 / Institut Municipal d’Urbanisme

– Memòria d’activitats 2018 / Barcelona Activa, S.A.

– Mesures preventives de les addiccions en adolescents i joves 2020-2023 : mesura de govern

– Obertura comerços en diumenge. 2019

– Ordenances fiscals 2020 i anys següents

– Pla de Justícia de Gènere : seguiment del programa d’actuació 2018-2020

– Pla d’Empresa 2019 de Turisme de Barcelona

– Pressupost anual 2020 de SEMESA

– Pressupost anual 2020 de SIRESA

– Pressupost anual 2020 de TERSA

– Preus públics per a l’any 2020 i successius : Parc Zoològic de Barcelona; Parc d’atraccions del Tibidabo; Parc Güell; Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, Arxius municipals de Districte i arxius centrals dels Sectors; serveis de Cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres

– Preus públics per a l’any 2020 i successius : serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals

– Preus públics per a l’any 2020 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis

– Previsió de l’activitat turística. Febrer 2020

NORMATIVA

– Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire

FOTOGRAFIES

– Barri de la Teixonera (1988)

Imatges del carrer Arenys del barri de la Teixonera.

– Barri de la Vall d’Hebron (1988)

Fotografies de carrers del barri de la Vall d’Hebron en projecte de rehabilitació urbana.

– Barri de Sant Genís dels Agudells (1988)

Fotografies del carrer Naïm del barri de Sant Genís dels Agudells en projecte de rehabilitació urbana.

– Barri d’Horta (1988)

Imatges de carrers del barri d’Horta en projecte de rehabilitació urbana.

– Maqueta del submarí soterrat

Fotografies de la maqueta de l’escultura del submarí que està situada als Jardins Hiroshima del Parc de les Aigües.

– Vitralls wagnerians

Imatges de les quatre cèlebres vidrieres instal·lades l’any 1905 al vestíbul d’entrada del Cercle del Liceu. Representen escenes essencials dels quatre episodis de la Tetralogia de Wagner.