Documentació municipal digital (Novembre del 2018)

BCNROC. Selecció de documents incorporats al repositori institucional durant el mes d'octubre.

Destaquem:

DOCUMENTS

– Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona

– Barcelona economia. Núm. 96 (2018)

– Declaració institucional des de la Candidatura Unitat Popular – Poble Actiu de Les Corts

– Diagnòstic de la situació laboral de les persones trans a la ciutat de Barcelona

– Enquesta de victimització de Barcelona. 2018

– Estat de la ciutat. 2017 / Gabinet Tècnic de Programació

– Malalties infeccioses respiratòries agudes (grip) a Barcelona : informe de conclusió de la temporada gripal. 2017-18

– Memòria 2017 : gestió sostenible i millora contínua del cicle de l’aigua a Barcelona

– Memòria d’activitats 2017 /  Fundació Navegació Oceànica Barcelona

– Ordenances fiscals 2018 i anys següents : Ordenança 3.17. Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

– Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) : resultats. 2015-2016

 FOTOGRAFIA

– Alto Rhapsody = Rapsòdia en Alto

Escultura realitzada en ferro forjat, actualment és al Parc de l’Espanya Industrial.

– Casa del Mig

La Casa del Mig era la residència de la família de Maties Muntadas Rovira, propietari de la fàbrica de cotó anomenada España Industrial.  Aquest edifici va quedar com a equipament dins del Parc de l’Espanya Industrial.

– La deessa de Can Fargues

El Jardí de Can Fargues va ser remodelat i obert al públic la tardor de l’any 2018. L’escultura  de pedra d’una dona de mida quasi natural, aparentment noucentista i força deteriorada, forma part dels elements decoratius incorporats al jardí.

– Maqueta del  Drac de Sant Jordi

Maqueta de l’escultura Drac de Sant Jordi per al Parc de l’Espanya Industrial.