Documentació municipal digital (Octubre del 2019)

BCNROC. Selecció de documents incorporats al repositori institucional durant els mesos d'agost i setembre.

Destaquem:

DOCUMENTS

– Acord d’esquerres per al govern de Barcelona

– Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona. Informe 2018

– B-Mincome : inclusió sostenible a Barcelona. Newsletter 3

– Dades bàsiques de barris. 2019

– Dades bàsiques de districtes. 2019

– Dades claus sobre la infància i l’adolescència a Barcelona 2018

– Dinamització i difusió del Reglament de participació ciutadana : Informe de seguiment

– Enquesta de valors de Barcelona. 2018

Enquesta Òmnibus municipal. Maig 2019

– Informe de la Comissió Assessora de processos participatius : Valoració de la proposta de procés participatiu pel Pla d’Actuació Municipal (PAM 2019-2023) i Pla d’Inversió Municipal (PIM 2019-2023)

– Informe de resultats del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024

– Informe de resultats: Avaluació del Programa Democràcia Activa

– Informe de tendències tecnològiques

– Informe d’oferta hotelera a Barcelona ciutat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Agost 2019

– Innovació en habitatge assequible Barcelona 2015 – 2018

– Obrabcn.cat. Núm. 69 (2019)

– Observatori barris. 2019 : dades actualitzades 2012-2018

– Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2018

– Percepció del turisme a Barcelona. Any 2018

– Pla de Contractació Pública Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona per al 2019

– Pla d’empresa 2019 de Turisme de Barcelona

– Pla Litoral : Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

– Preus públics per a l’any 2019 i successius: regulació general i preus públics de diversos serveis : modificació Annex 4 : preus públics de l’Àrea d’Ecologia Urbana sobre les activitats d’educació ambiental i altres prestacions del sector de medi ambient

– Previsió de l’activitat turística. Novembre 2019

– Previsió de l’activitat turística. Octubre 2019

– Privació material a Barcelona. 2019

– Sistema de seguiment i avaluació del Programa de Democràcia Activa : Manual d’ús

– Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic a la ciutat de Barcelona : revisió, anàlisi i propostes d’un estudi exploratori

NORMATIVA

– Model de bases de la gestió cívica d’equipaments, per activitats i serveis municipals [2015] : modificació [02-08-2019]

– Regulació del nombre i les condicions d’atorgament de llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles [2019]

FOTOGRAFIES

– Elogi de l’aigua

Maqueta de l’escultura d’Eduardo Chillida ubicada al Parc de la Creueta del Coll.

– L’esquelet. L’ombra del sòl

Obra que consisteix en un gran plànol de Barcelona, fos en alumini i penjat del sostre de l’entresolat del pavelló principal amb grans vidrieres; al vestíbul d’accés del nou Hospital de Sant Pau, al carrer Sant Quintí, 98.

– Parc de la Creueta del Coll (1986)

Vistes del Parc de la Creueta del Coll acabat de construir.

– Plaça Trilla (1983)

Imatges de la rehabilitació de la Plaça Trilla del barri de Gràcia.

– Rellotge de sol (Astrolabi)  (1986)

Fotografies de l’escultura, Astrolabi a la Plaça del Sol de Gràcia.

– Torre del Campanar de Gràcia

A la plaça de la Vila de Gràcia, que fins el 2009 es denominava Rius i Taulet, es troba la Torre del Campanar de Gràcia, situat al seu bell mig i davant mateix de la seu del districte. El campanar és obra del llavors arquitecte municipal de Gràcia, Antoni Rovira i Trias. Respecte als rellotges i les campanes que coronen la torre, els autors van ser el suís Albert Billeter i Isidre Pallès, respectivament.