Informes d'avaluació de programes i plans municipals al BCNROC

BCNROC. Nova col·lecció creada amb la col·laboració del Gabinet Tècnic de Programació i del Departament de Transparència

L’ Ajuntament de Barcelona, amb voluntat d’adaptar les polítiques municipals als requeriments de la societat, avalua, de forma periòdica, els plans, programes i serveis municipals.

Aquesta anàlisi permet monitoritzar l’acompliment dels objectius marcats pels diferents mandats de govern i, al mateix temps, ajuda a conèixer la valoració de la ciutadania.

Els informes que es generen són documents clau per l’aprenentatge que se’n deriva, milloren l’eficiència i l’eficàcia administrativa i contribueixen a facilitar la supervisió ciutadana sobre l’activitat municipal.

Conscients de la importància d’aquesta informació, s’ha creat una nova col·lecció al BCNROC pels Informes d’avaluació i seguiment on consultar, i reutilitzar quan els drets d’ús ho permeten, més de 260 informes fets pel Grup municipal o encarregats a tercers, elaborats entre el 2003 i l’actualitat.