Memòria 2021 del Servei de Documentació i Accés al Coneixement

SEDAC. L’informe reflecteix l’augment de l’ús dels serveis d’informació en línia 24x7x365, així com el retorn a la normalitat dels serveis presencials després de la crisi sanitària.

El 2021 mostra algunes tendències que ja s’apuntaven els darrers anys, com l’increment del nombre d’usuaris no presencials, tant de l’Ajuntament com de la ciutadania, o el creixement del nombre de documents subministrats en format electrònic enfront dels recursos impresos.

S’observa també un augment de l’ús dels serveis en línia, que ha superat les xifres prepandèmia, en un 5% respecte al 2019. Les sessions d’usuari del repositori institucional BCNROC han crescut un 29%, situant-se com el servei electrònic més utilitzat seguit del portal jurídic Norma, amb més de 5.000 usuaris al mes.

Cal destacar que el  Servei d’Accés i Atenció al Públic, que és la porta d’entrada a tots els serveis d’informació del SEDAC, va estar disponible tots els dies de l’any, tot i les restriccions d’accés als serveis presencials durant la crisi sanitària, amb un augment del 39% de les consultes externes respecte de l’any anterior.

Més informació