Memòria audiovisual del Pla de barris 2016-2020

BCNROC. Col·lecció de 84 vídeos disponibles per a la consulta al repositori institucional BCNROC gràcies a la col·laboració de Foment de Ciutat, SA, el SEDAC i la Direcció de Serveis de Comunicació Digital.

 

El Pla de barris del període 2016-2020 tenia l’objectiu de reduir les desigualtats als barris de la ciutat de Barcelona, impulsant la seva activitat econòmica, millorant els dèficits urbanístics, d’accessibilitat i d’equipaments i millorant les condicions de vida de les persones que hi vivien.

A partir d’avui, la ciutadania pot consultar els 84 vídeos que conformen la memòria de les accions municipals  d’aquest període i visibilitzen els testimonis de veïns i veïnes d’aquests barris, conjuntament amb les intervencions que es van dur a terme dins d’aquest pla.

El SEDAC ha realitzat la tasca documental necessària per assegurar l’accés permanent  a aquest valuós fons, i augmentar-ne el seu coneixement i visibilitat mundial gràcies a l’aplicació d’estàndards internacionals de descripció i de llicències Creative Commons que faciliten la consulta d’aquest important patrimoni.

Més informació