Barcelona, ciutat de vianants

Vigilem i fem una ciutat més segura i amable

https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/seguretatviaria