Convocatòria de 233 places d'agent de la Guàrdia Urbana

La convocatòria es realitza en règim d’oposició lliure i es podran presentar totes aquelles persones que compleixin els requisits marcats en les bases de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Termini per a la presentació d’instàncies: del 14 de març fins el 2 d’abril.

https://www.barcelona.cat/oposicions2019/ca/guardia-urbana.html