Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos de professionals que actua tant en l’àmbit de la prevenció i l’anticipació com en el de la reacció davant els fets, en coordinació quan és necessari amb altres cossos i serveis d’emergència.

La seva actuació abasta diversos àmbits que tenen a veure amb garantir la seguretat als espais públics, actuar davant els delictes i les infraccions de la normativa, gestionar el trànsit de vehicles i la mobilitat de les persones, educar diferents sectors de població en la mobilitat i l’autoprotecció, prevenir situacions de risc o conflicte i, en general, donar un suport de proximitat als ciutadans per reforçar la seva percepció de viure en una ciutat segura.