Activada la campanya de la Guàrdia Urbana per afavorir la mobilitat del transport públic

Activada la campanya de la Guàrdia Urbana per afavorir la mobilitat del transport públic

22/03/2021 - 13:29

Redacció

A l’anterior campanya d’aquest tipus, realitzada del 10 al 16 de febrer, la Guàrdia Urbana va tramitar un total de 1.217 denúncies.

El Pla de mobilitat urbana (PMU) municipal planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat. La finalitat és millorar la qualitat de vida de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

En aquest sentit, la ciutat de Barcelona disposa d’una xarxa de transport públic de superfície formada per autobusos, tramvies i taxis que permet connectar tots els barris i districtes entre si, així com la ciutat amb municipis propers, de manera segura, eficient i sostenible.

L’objectiu de la campanya d’actuació activada avui és assegurar el bon funcionament i la fluïdesa d’aquest transport públic de superfície en general i, especialment, el d’autobusos i taxis. Per fer-ho, posa una atenció especial a detectar i corregir les infraccions
relacionades amb:

  • Estacionaments incorrectes i parades antireglamentàries als carrils bus, els carrils reservats i les parades de transport públic.
  • Circulació de vehicles no autoritzats per carrils reservats (bus i taxi).