El Fòrum de Seguretat Viària es compromet a millora la seguretat viària dels col·lectius més vulnerables

11/11/2019 - 17:07

Redacció

Amb motiu dels seus 25 anys, les institucions participants han signat una declaració institucional amb l’objectiu de comprometre's a fer les accions necessàries per aconseguir una ciutat més amable on la prioritat siguin els vianants; pacificar els entorns escolars; fomentar l’ús del transport públic i fer-lo més segur i inclusiu; millorar la integració de ciclistes i vehicles de mobilitat personal a la mobilitat de la ciutat; implementar un pla estratègic per a motoristes com a col·lectiu més vulnerable.

El tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, i la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, van inaugurar el 8 de novembre  la 25a edició del Fòrum de Seguretat Viària, que s’ha celebrat en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. A l’acte d’inauguració també van participar  Jorge Ordás, subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT;  Juli Gendrau, director del Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya;  Josep Mateu, president del Reial Automòbil Club de Catalunya; i Yolanda Doménech, psicòloga i directora de l’Associació Prevenció d’Accidents de Trànsit.

Amb motiu dels seus 25 anys, les institucions participants van signar una declaració institucional amb l’objectiu de reforçar el compromís amb una ciutat més segura i amable per a les persones. En el marc d’aquesta declaració, els signants, es comprometen a fer les accions necessàries per aconseguir una ciutat més amable on la prioritat siguin els col•lectius més vulnerables, posant l’èmfasi en els vianants; pacificar els entorns escolars; fomentar l’ús del transport públic i fer-lo més segur i inclusiu; millorar la integració de ciclistes i vehicles de mobilitat personal a la mobilitat de la ciutat; implementar un pla estratègic per a motoristes com a col·lectiu més vulnerable; involucrar les empreses en la salut laboral dels treballadors i les treballadores pel que fa a la seguretat dels seus desplaçaments; millorar la seguretat dels vehicles a motor; i promoure una convivència entre les persones usuàries dels diferents mitjans de transport urbà per evitar els accidents.

Durant la seva intervenció, el tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, va explicar que l’Ajuntament properament aprovarà el nou Pla Local de Seguretat Viària que, a través de 400 mesures fixarà estratègia i nous objectius en matèria de seguretat viària. Batlle ha afirmat que “estem decidits a fer un pas endavant en la reducció de la sinistralitat. Estem convençuts que els incidents de trànsit des de la política, des de les institucions i des de la pedagogia es poden minimitzar, per no dir eradicar. Les fatalitats existeixen, però al darrera de la fatalitat no ens hi podem excusar”.

Per la seva banda, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, va destacar la importància de la col·laboració institucional i del treball conjunt per millorar la seguretat viària a la ciutat.  “Mentre hi hagi una sola persona ferida greu o morta en accident de trànsit hem de continuar lluitant per evitar-ho”, ha afirmat. La regidora ha assegurat que un dels objectius és posar el vianant al centre de la política de mobilitat i protegir-lo, posant ordre i fent baixar la velocitat a la ciutat “no només fent més carrers 30 sinó fent que als carrers 30 es respecti la velocitat”. “Cal que la normativa que ja tenim en aquests moments es compleixi”, ha reblat.

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Amb motiu dels 25 anys del Fòrum de Seguretat Viària de Barcelona, les institucions firmats volem reforçar el compromís amb una ciutat més segura i amable per a les persones.

Cada dia es produeixen a la nostra ciutat uns sis milions de desplaçaments, gairebé la meitat a peu. La ciutat és viva i la mobilitat canvia, sorgeixen nous vehicles, noves formes d’ús, i ens hem d’adaptar actualitzant el nostre pacte de convivència als carrers de la ciutat.

Si bé en els últims 25 anys s’han reduït un 68% les persones mortes, i des de l’any 2004 en un 55% les persones ferides, en l’últim any a Barcelona, 257 persones van perdre la vida o van resultar ferides greus en accidents de trànsit. Les causes principals dels accidents continua sent les distraccions de les persones conductores i el consum d’alcohol i drogues. El col·lectius més vulnerables són vianants i motoristes, donat que des del 2010 fins avui, el 90% dels morts en accidents de trànsit pertanyen aquests col·lectius.

Per tant, el desafiament és gran, requereix del treball conjunt, de les administracions, les empreses i entitats del sector i tota la ciutadania per aconseguir-ho. Els accidents són evitables, i hem d’incrementar esforços per arribar al objectiu de zero morts al 2050.

Per això, és imprescindible treballar per una comprensió mútua entre persones usuàries de diferents mitjans de transport i vianants, hem d’incorporar la perspectiva de gènere a la mobilitat i a la seguretat viaria, reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, i fer una ciutat encara més inclusiva i adaptada.

Amb la convicció que si conjuminem esforços potenciarem les actuacions de cada part, totes les administracions, entitats, empreses i persones signants ens comprometem a fer accions per:

 Aconseguir una ciutat més amable on la prioritat siguin els col·lectius més vulnerables, posant l’èmfasi en els vianants:

 • Aconseguir que a la majoria de carrers de la ciutat es circuli a una velocitat màxima de 30km/h i controlar l’excés de velocitat mitjançant radars en les zones de major concentració d’accidents.
 • Revisar els temps semafòrics per donar seguretat a les persones majors o amb mobilitat reduïda i millorar el disseny de les cruïlles on es detecti concentració d’atropellaments.
 • Incrementar els controls per distraccions, velocitat i consum d’alcohol i drogues.
 • Incorporar auditories de seguretat a les obres viàries.

 

 1. Pacificar els entorns escolars:
 • Establir un catàleg de criteris i elements basics per donar seguretat a l’entorn de les escoles.
 • Revisar i millorar la senyalització i ampliar els “Camins escolars” a més escoles primàries i als instituts de secundària.
 • Fomentar la participació activa de tota la comunitat en la seguretat dels entorns escolars.

 

 1. Fomentar l’ús del transport públic i fer-lo més segur i inclusiu:
 • Dissenyar mesures especifiques per a la protecció de les persones grans al transport públic.
 • Revisar i millorar la senyalització de les parades de bus i incrementar les adaptacions per persones amb mobilitat reduïda.
 • Adaptar el 100% de les parades de Metro a les persones amb mobilitat reduïda pel any 2024.

 

 1. Millorar la integració de ciclistes i vehicles de mobilitat personal a la mobilitat de la ciutat:
 • Millorar la regulació i homogeneïtzar la normativa dels vehicles de mobilitat personal. Crear un marc regulador de les noves modalitats d’ús compartit que posi la seguretat al centre, amb l’aprovació de codis de bones practiques.
 • Fomentar l’ús del casc, il·luminació, reflectants i vestimenta de protecció.
 • Revisar i millorar la seguretat de la xarxa de carrils bici, incrementar carrils bici, especialment on hi ha mancança de continuïtat d’itineraris i eliminar els carrils bici en vorera així com els carrils bici bidireccionals en carrers de sentit únic de circulació.

 

 1. Implementar un pla estratègic per a motoristes com a col·lectiu més vulnerable, que entre altres mesures haurà d’incloure:
 • Promoure la formació pels motoristes amb permís B+3.
 • Revisar les peces de seguretat obligatòries.
 • Reduir conductes de risc.
 • Promoure la formació en percepció del risc pels conductors que cometin les infraccions més greus.
 • Revisar la taxa d’alcoholèmia per tots els usuaris.

 

 1. Involucrar les empreses en la salut laboral dels treballadors i les treballadores pel que fa a la seguretat dels seus desplaçaments
 • Desenvolupar plans de desplaçament d’empresa i seguretat viària.
 • Continuar els plans de formació específics de GUB aquest col·lectiu.

 

 1. Millorar la seguretat dels vehicles a motor
 • Fomentar de la tecnologia que salva vides, com la frenada automàtica d’emergència o l’avís d’angle mort.
 • Generar incentius pels vehicles de repartiment de mercaderies, turismes i motocicletes que incorporin tecnologia de seguretat, com ABS en moto.

 

 1. Promoure una convivència entre les persones usuàries dels diferents mitjans de transport urbà per evitar els accidents.
 • Fomentar, amb activitats especifiques, la participació activa de la ciutadania en la seguretat viaria.
 • Continuar i incrementar els plans de formació des de les administracions, els operadors i les entitats del sector especialment destinats a la prevenció de l’accidentalitat en les persones grans, el jovent, i les persones motoristes, ciclistes i conductores d’altres vehicles de mobilitat personal.