Pla de seguretat viària per a motos

Pla de seguretat viària per a motos

13/03/2015 - 14:48

Redacció

Barcelona és la ciutat europea amb més motos. Les 243.000 motos que circulen per la ciutat representen aproximadament un 30% del parc de vehicles privats. Les dimensions, l’orografia i les condicions meteorològiques de Barcelona afavoreixen l’ús de la moto com a vehicle còmode i econòmic, ràpid i poc voluminós.

Ara bé,  l’exposició al risc de les motos és elevada i les dades posen de manifest que la sinistralitat dels motoristes s’ha incrementat. De les 31 persones que van morir l’any 2014 en accidents viaris a la ciutat, 17 van ser motoristes  i durant aquest període van haver 5.834 accidents amb víctimes motoristes.

Davant d’aquesta situació,  Barcelona va posar en marxa el darrer trimestre del 2014 el Pla de Seguretat Viària per a motos,  amb l’objectiu de reduir  la sinistralitat del col·lectiu de motoristes.  El Pla conté 17 mesures dels àmbits de la prevenció, la sensibilització, el control de la disciplina viària i l’anàlisi de l’accidentalitat per aplicar correccions.

La Declaració institucional del Plenari Municipal en suport a les víctimes de trànsit, del 28 de novembre de 2014,  i la signatura de l’Acord ciutadà per una Barcelona sense accidents, de 13 de gener de 2015, van ser dues de les primeres accions dutes a terme.

Així mateix, s’està desenvolupant una àmplia campanya de comunicació i sensibilització a través de premsa, ràdio, banderoles, banners, trameses comunicatives adreçades únicament a motoristes,  xarxes socials i, també, utilitzant els panells informatius de les vies de la ciutat.

Unes altres mesures destacades són el programa de formació en Seguretat Viària Laboral que la Guàrdia Urbana realitza amb un gran nombre d’empreses i la previsió de cursos de millora de la conducció per a joves de 16 a 18 anys.

En l’àmbit de la disciplina,  el Pla conté la intensificació dels dispositius de Guàrdia Urbana en la correcció i sanció  d’infraccions, compliment de l’ITV i control del consum d’alcohol i drogues. L’ampliació del nombre de radars mòbils,  així com els radars informatius (no sancionadors) situats en diferents entorns pacificats de la ciutat, persegueixen l’objectiu de reduir la velocitat dels motoristes i, consegüentment, el risc que pateixin accidents.

El Pla preveu també estudiar l’efecte sobre l’accidentalitat de les motos de la normativa que permet conduir motocicletes als titulars del permís  B (de turisme) un cop transcorregut 3 anys des de la seva obtenció.

La implantació del Pla compta amb el suport i la col·laboració de les entitats vinculades amb el sector de la moto i de la seguretat viària, les quals han participat activament a través de les seves aportacions en el si  del Pacte per la Mobilitat