Nova convocatòria de 60 places de bombers i bomberes de Barcelona

Un dels objectius de l’Ajuntament és reforçar la perspectiva de gènere i promoure la incorporació de les dones al cos eliminant-ne els requisits que en dificulten l’accés i adaptant les bases al model actual de bomber i bombera. La convocatòria es fa en règim d’oposició lliure i s’hi podran presentar totes les persones que compleixin els requisits detallats a les bases. Les sol·licituds es poden presentar del 9 al 29 de novembre.

08/11/2023 - 12:30 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

Les bases de la convocatòria presenten novetats importants amb l’objectiu de promoure l’accés de les dones al cos, en què es reforça la perspectiva de gènere reservant per primera vegada el 25% de places per a dones.

En aquest sentit, fa anys que l’Ajuntament treballa per augmentar el nombre de dones al cos eliminant alguns requisits que en dificultaven l’accés i adaptant les bases al model actual de bomber i bombera. Aquest nou model dels Bombers de Barcelona està enfocat a realitzar més feines de prevenció, d’autoprotecció i de sensibilització.

Alguns canvis que ja es van incorporar en la darrera convocatòria són els següents:

  • Desaparició de l’alçada mínima i màxima tant per a homes com per a dones (abans les dones havien de tenir una alçada mínima d’1,55 metres i els homes d’1,60 metres, i no podien fer més d’1,95 metres en cap cas).
  • Incorporació de l’àmbit sanitari a la prova d’oficis. Aquesta novetat va aportar una perspectiva de gènere inexistent fins llavors, ja que fins aleshores només hi estaven inclosos tres àmbits professionals altament masculinitzats: edificació i obra civil, instal·lacions elèctriques i mecànica.
  • Incorporació d’exercicis de dominacions i d’arrossegament de maniquí a les proves físiques, més vinculats al dia a dia dels bombers i bomberes, i eliminació de les proves de pressió sobre banc i de salt horitzontal, no tan vinculades a les tasques i funcions que es duen a terme.

Una altra novetat d’enguany és la incorporació de la prova de coneixements de llengua estrangera, que serà obligatòria i no eliminatòria. Els i les aspirants podran escollir de quina llengua es volen examinar en el moment de presentar les sol·licituds: anglès, francès, alemany, italià, àrab, xinès o urdú, del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Com s’accedeix al cos?

El procés d’accés al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) és un dels més llargs del conjunt de la funció pública, atès que la fase d’oposició està formada per un total de nou proves: test de coneixements generals, test de coneixements específics, prova de català, prova de castellà, prova d’aptitud física, prova pràctica, prova de conducció, proves de personalitat i de competències i proves mèdiques.

Les noves bases s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i inclouen els requisits que les persones aspirants han de complir per accedir al cos. A partir de demà els candidats i candidates tindran vint dies naturals per presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds es poden trametre telemàticament a través del web de l’Ajuntament de Barcelona (apartat “Oferta pública”) i el portal de tràmits. Excepcionalment, també es pot fer al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o a través de qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Des del web d’oferta pública, a més de consultar les bases, també es pot tramitar electrònicament la sol·licitud i pagar la taxa corresponent al procés d’oferta pública.

Xerrada informativa

Dilluns 20 de novembre, a les 17.00 hores, hi haurà al Cibernàrium de Barcelona Activa una xerrada informativa a càrrec de dos membres del cos i d’una representant de l’Àrea de Recursos Humans municipal per explicar la feina dels bombers i bomberes i el procés d’oposició i resoldre tots els dubtes que puguin sorgir.

S’hi podrà assistir de manera presencial (carrer de Roc Boronat, 117-127) o bé seguir-la en línia: