Pla Local de Seguretat Viària 2013-2018

La seguretat viària és la prioritat de les polítiques municipals, així com reduir l’índex de victimització per accidents de trànsit. En les causes d’accidentalitat hi intervenen molts factors, com ara l’espai físic (les vies, la densitat de trànsit, l’estat atmosfèric...), les persones (les seves habilitats, percepcions, comportaments...) i l’entorn social i econòmic. Identificar els factors de risc que poden produir accidents és un primer pas per avançar en la prevenció.

Pla Local de Seguretat Viària 2013-2018

És l'instrument de l’Ajuntament que treballa per una mobilitat més segura. La diagnosi de l’accidentalitat, la conscienciació ciutadana, la col·laboració institucional i del teixit social, l’actuació interdepartamental coordinada i l’avaluació per conèixer quins efectes produeixen les actuacions que es duen a terme són les seves estratègies. El Pla es proposa en l’horitzó 2018, la reducció d'un 30% de morts i d'un 20% de ferits greus.

Mesures a favor de la Seguretat Viària

L'any 2012 va haver 247 ferits greus a Barcelona per accidents de trànsit i es proposa la reducció d'un 20% per l'any 2018. L'any 2012 va haver 30 morts a Barcelona per accidents de trànsit i es proposa la reducció d'un 30% per l'any 2018.

 • Fer un manteniment correcte de l’estat de les vies urbanes
 • Regulació semafòrica
 • Millorar la senyalització i la informació d’obres
 • Detectar els punts de risc d’accidentalitat
 • Homologar elements viaris amb criteris de seguretat
 • Optimitzar el temps dels semàfors
 • Millorar la seguretat en els passos de vianants
 • Desplegar campanyes de disciplina viària i mesures preventives
 • Divulgar la conscienciació ciutadana
 • Fer especial èmfasi en diferents col·lectius, com el col·lectiu de persones grans i els motoristes, que, juntament amb els vianants, són el col·lectiu que més víctimes mortals i més lesions greus registra cada any
  • Manca d’atenció en la conducció
  • No respectar les distàncies mínimes de seguretat
  • Girs indeguts
  • Velocitat inadequada
  • No respectar la preferència de pas a les cruïlles
  • No respectar els senyals
  • Conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues
 • Conscienciar que l’espai a la ciutat és limitat i l’hem de compartir amb respecte

Programa anual d’operatius per incrementar la seguretat viària

La Guàrdia Urbana disposa d'un programa anual d’operatius per incrementar la seguretat viària, que reforcen les campanyes de comunicació amb activitat disciplinària.

 • Actuacions de control relatives als semàfors
 • L’ús del casc i el cinturó
 • Utilització correcta del mòbil durant la conducció
 • Vigilància dels límits de velocitat i dels nivells d’alcoholèmia

La Guàrdia Urbana imparteix un seguit d’activitats formatives:

Per una Barcelona sense accidents de trànsit, en la línia de continuar tenint com a prioritat l’increment de la seguretat viària a la ciutat fent un incís especial en la disminució de les víctimes dels accidents de trànsit als carrers de la ciutat.