Presa de decisions

Prendre decisions des del consens

El Consell Municipal és l’òrgan de màxima representació dels ciutadans en el Govern de la ciutat. Està constituït per diferents comissions sectorials que assumeixen competències de decisió i de control, a més de les pròpiament informatives, i que es reuneixen un cop al mes.

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció