Prevenció, extinció d'incendis i salvament

Enllaços i materials relacionats

El cos de bombers i protecció civil, integrat dins l’Ajuntament de Barcelona, actua de forma preventiva per millorar les condicions de seguretat dels ciutadans i dels espais públics i atén aquelles emergències on cal la seva presència per protegir o salvar la vida de les persones afectades.

Promou també l’elaboració de plans de protecció civil, plans especials, mapes de riscos i normes dirigides a reforçar la seguretat en edificis, instal·lacions, equipaments i infraestructures de la ciutat, en coordinació amb altres cossos i serveis de seguretat. En aquest sentit, organitza, coordina i supervisa el Centre de Gestió d’Emergències com a unitat de control de les emergències a Barcelona.