Principis rectors i eixos estratègics de la política de seguretat

Proximitat

Construir amb la ciutadania el nou model de convivència i seguretat de la ciutat.

 

Territori

Adequar els serveis i recursos municipals per a la convivència i la seguretat d'acord al territori, les seves característiques i les seves necessitats.

 

Transparència

Garantir l’accés a una informació pública de qualitat en el conjunt d'accions en seguretat i convivència de forma permanent i comprensible.

  • Governança
  • Transversalitat
  • Coneixement
  • Eficiència/territori