Secur'cities

Projecte europeu de millora de la prevenció i resposta davant d'incidents amb múltiples víctimes.

https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/ca/projecte-europeu-securcities